privacy

Nieuwe privacy-regels

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordering Gegevensbescherming in werking, en moet iedere organisatie voldoen aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy. Dat geldt ook voor ons Ypelaar-project en voor het gedenkboek dat wij willen maken.

Voor ons project geldt vooral het recht van iedereen, die ooit op onze website heeft gereageerd of iets heeft ingezonden, zijn of haar persoonsgegevens uit de administratie te doen verwijderen, het zogenaamde right to access & to be forgotten. Transparantie staat voorop: iedereen mag weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor welk doeleinde dan ook. Van de persoonsgegevens in ons bezit maken wij alleen gebruik voor de toekomstige uitgave van het gedenkboek over het klein-seminarie Ypelaar.

Verder moet ons project, conform het motto “Privacy by design and by default”, ‘privacy-proof’ zijn. Wij maken dan ook een register, waarin alle activiteiten worden omschreven waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dat zijn vooral de mailing- en adreslijsten van oud-leerlingen van Ypelaar en geïnteresseerden. Deze persoonsgegevens en adresbestanden staan op een stand-alone-computer, worden met niemand gedeeld, en niemand heeft er toegang toe. Onze Nieuwsbrieven worden altijd verstuurd onder BCC, zodat het onmogelijk is andermans adressen te lezen of te downloaden.

Tenslotte heeft onze website Klein-Seminarie Ypelaar een SSL Key gekregen. Het webadres begint nu niet meer met http://, maar met https://, en is dus beveiligd.

Zie ook de rondzendbrief, die op 25 mei 2018 aan al onze contacten op de mailinglijst is gestuurd: klik hier > Privacy mailing.