twee boeken

Nota. In afwachting van duidelijkheid over de consequenties voor ons Ypelaar-project van de nieuwe privacy-wetgeving, hebben we de beide boeken voorlopig even van de website gehaald.

EEN HISTORISCH BOEK

Met ons Ypelaar-project willen wij de geschiedenis van het klein-seminarie Ypelaar van 1950 tot 1969 vastleggen. Een geschiedschrijvingsproject kan gebeuren vanuit de archieven, maar dat betekent dat alleen de formele kant aan bod komt. Wij willen die geschiedenis ook laten schrijven, letterlijk, door onszelf, als oud-leerlingen : hoe wij onze jaren op de Ypelaar hebben beleefd, en wat de Ypelaar voor ons betekend heeft, ook voor ons verdere leven. Met andere woorden: geschiedschrijving van binnenuit, door degenen die deze geschiedenis als besten kennen, wijzelf, want het is een belangrijk deel van ons leven geweest.

Allereerst hebben we wat persoonlijke getuigenissen overgenomen van de website www.schoolbank.nl. Dit doen wij ook met deze website, die ondertussen al ontdekt is door menig oud-Ypelariaan, en al vele reacties heeft opgeleverd. Dit doen wij ook middels interviews met oud-Ypelarianen. Er zijn al meerdere interviews geweest met oud-leerlingen en zelf een oud-docent.

Bedoeling van ons project is op termijn te komen tot de publicatie van een boek dat op een zo objectief mogelijke wijze de geschiedenis van het klein-seminarie Ypelaar van 1950 tot 1969 vastlegt, op grond van historisch onderzoek, maar ook van getuigenissen van oud-leerlingen. Maar wij pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, en vragen daarom aan alle oud-leerlingen mee te werken aan de redactie van het boek.

Voor alle duidelijkheid: een deadline hebben we niet. Wij krijgen nog altijd bijdragen binnen, en er zijn nog steeds oud-leerlingen die ons project ontdekken. Het zal dan ook nog wel enkele jaren duren eer ons Ypelaar-boek uitkomt. In ieder geval voordat wij allemaal bij Onze Lieve Heer op het matje moeten komen (en de hoop dat dat met meer barmhartigheid zal geschieden dan toen sommigen van ons bij de Mina op de kamer moesten komen).  Ons project is het eerste geschiedschrijvingsproject van de Ypelaar over de periode vanaf 1950, en het zal ook het laatste zijn. Dat stelt kwaliteits-eisen, en kwaliteit hebben wij allen op de Ypelaar geleerd. Nietwaar?

EEN PERSOONLIJK BOEK

Gerard op het Veld (Ypelaar 1958-1965) heeft een boek geschreven, onder de titel “Beukenlaan 1”, waarin hij het leven op de Ypelaar beschrijft, zoals dat beleefd werd door een jongen genaamd Sander. Alle namen die in het boek voorkomen zijn fictief, maar wij, als oud-Ypelarianen, zullen de personen zonder moeite herkennen.

Voor een andere manier waarop men een persoonlijk boek kan schrijven over het leven op de Ypelaar, zie het boek “Walter”. Klik op: https://www.trouw.nl/home/-het-blijft-een-ongezond-instituut-~a649775e/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *