Leerlingen

De hier volgende lijst van leerlingen is [voorlopig] samengesteld uit informatie die wij van allerlei zijden mochten ontvangen, en is dus nog zeker niet compleet.

De namen uit de periode 1945-1950 zijn overgenomen uit het boek Ypelaar oud en nieuw, althans de editie van dit boek met de lijst van leerlingen.

Er zijn in de periode (1945)1950-1969 in totaal ongeveer 700 “biggen” op de Ypelaar in het eerste jaar begonnen. De hier volgende lijst geeft ongeveer 650 namen van oud-leerlingen. Van ongeveer 170 hebben wij een kort curriculum vitae.

A

Aalberts (Brandt), Sees, * 1959 (1971-1974). Klinische Psychologie gestudeerd. Werk nu bij IBM. Getrouwd met mijn jeugdliefde Gies, en 2 kinderen van resp 16 en 17 jaar. TopGear Magazine Nederland rules.

Aalst, van, Johan (1951-1953). In 1954 naar het O.L. Vrouwe Lyceum in Breda gegaan, waarna in 1959 aan het Mgr. Frenkencollege in Oosterhout eindexamen HBS-A. Dan in militaire dienst, 1959 en 1960. In 1961 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg studie Bedrijfseconomie, in 1968 met een doctoraal afgesloten. Van 1969 tot 1999 werkzaam in de gezondheidszorg, begonnen bij het Centraal Orgaan Ziekenhuis Tarieven te Utrecht. Al zijn rechtsopvolgers tot en met het College Tarieven Gezondheidszorg trouw gebleven. In die periode, tot 2011, maar ook na mijn pensionering heb ik regelmatig de regering van de Nederlandse Antillen voorzien van tariefadviezen in de gezondheidszorg. In 1968 ben ik gehuwd, in 1985 gescheiden. Daarna ben ik opnieuw gehuwd met mijn huidige vrouw. Ik heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen.

Aalst, van, Mart (1962). Gymnasium Alpha.

Aarsen, van de, A.

Aarts, Johannes Cornelis Antonius Maria (Jan), * Bavel en Ginneken 21 juli 1933 (1946-1952). Op 31 mei 1958 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was Jan Aarts kapelaan in Clinge en vervolgens in Hulst. In 1970 werd hij godsdienstdocent aan het Sint-Willibrordcollege te Goes. Vanaf oktober 1978 assisteerde hij naast zijn docentschap in de parochies van Goes en Lewedorp. Met ingang van 2 juli 1979 werd hij benoemd tot deken van het dekenaat Zeeland. Daarnaast werd hij met ingang van 13 januari 1981 benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel. Tijdens het vervullen van zijn functie van deken was hij voor verschillende parochies in Zeeland parochieadministrator. Op 1 juli 1998 ging hij met emeritaat. Overleden Teteringen maandag 4 april 2016, en begraven op begraafplaats De Driesprong, Kameelstraat te Breda.

Abrahamse, Piet (1961-1967), uit Hulst. Studie theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg.

Adank, Eugene, * 1956 ( 1968-1974).

Adriaansen, G. (1955).

Adriaansen, J. (1948-), uit Steenbergen.

Adriaansen, Joost (..1953..). Rector bij de broeders in Oudenbosch.

Adriaansen, Martin (1946-), uit Steenbergen.

Adriaansens, H.P.M. (Hans) Adriaansens, * 1946 Middelburg (1958-1964). Is na Ypelaar sociologie gaan studeren in Tilburg. Was praeses van de studentenvereniging Askloa (tegenhanger van het corps). Hans promoveerde in 1976 in Tilburg, en werd in 1980 aldaar hoogleraar. Vervolgens werd hij in 1987 hoogleraar sociologie in Utrecht. Was in 2002 mede-oprichter van de Roosevelt Academy te Middelburg. Sinds 2011/2012 met pensioen.

Aert, van, A. (1968). Uit Zundert.

Akkermans, Cor (1955-1956), “late roeping”, priester van het bisdom Breda.

Akkermans, Eddy.

Akkermans, J.F.J.M. (Sjaak) (1962-1967), na januari 1967 extern. Ik zelf werd d’n Hannes genoemd; wél Hannes II, want er was nog een Hannes (vier jaar ouder dan ik). Na 5 jaar Ypelaar, 2x doubleren in de 2e en de 4e advies gekregen voor de HBS-A. Vertrokken naar internaat bij de Franciscanen in Venray (Lyceum voor Jongens) waar Jan van Tiggelen en Servaas Jacobs ook al vanuit Ypelaar waren. In 1969 geslaagd en gestart met opleiding Verpleegkunde aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Halverwege de opleiding overgestapt van dit academisch ZH naar een perifeer ZH te Heerlen. Hier mijn vrouw ontmoet en (nog getrouwd met haar na 43 jaar) 2 kinderen en 2 kleinkinderen). Na de opleiding een half jaar in Zuid-India verbleven bij o.a. een huisarts, die we hier ontmoet hadden. Ook hand- en spandiensten verleend bij de Belgische Damiaan Stichting voor leprabestrijding (Tamil Nadu) en bij huizenbouw voor katholieke armen (Kerala) via de All Indian Catholic University Federation. Daarna opleiding voor psychiatrie gevolgd in Vught. In 1976 twee jaar dagstudie voor Maatschappelijke gezondheidszorg en aansluitend in de Kempen als wijkverpleegkundige begonnen.  Kort daarna gespecialiseerd verpleegkundige voor baby- en peuterzorg, met aandachtsvelden gehooronderzoek en Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen. Nu alweer 7 jaar met pensioen en bezig met mantelzorg en Taalcoach voor asielzoekers.

Akkermans, uit Breda. Zijn ouders hadden het café Het Voske op de Markt in Breda.

Akveld, Gyan [Freek] (1971-1974). Milieuhygiene gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, en gespecialiseerd in voorlichtingskunde en pedagogiek. Vanaf 1992 werkzaam in het educatieve domein van het beroepsonderwijs (hbo en mbo). Vanuit verschillende rollen bezig met het ‘leren en ontwikkelen’ van docenten en leidinggevenden in verschillende vormen van onderwijs. Op dit moment werkzaam als onderwijskundig beleidsmedewerker bij de Hogeschool van Hall Larenstein. Om verwarring te voorkomen, in 1989 ben ik een andere roepnaam gaan gebruiken, aangereikt door een spiritueel leraar. Mijn roepnaam is vanaf die tijd ‘Gyan’.

Alphen, van, A. (1947), uit Dongen.

Alphen, van, Jos, uit Dongen, priester gewijd 23 mei 1959. Uitgetreden, woont met zijn vrouw in Helvoirt. Catecheet op het Maurits-college in Vught.

Ansems, P.J.M. (Piet) (-1963), uit Chaam.

Arendonk, van, J. (1949-), uit Molenschot.

Arendonk, Koos van. Hij las in de 3e klas al Graham Greene, met permissie van regent en docent.

Assche, van, A.M. (Albert) (1958-1961). Na de vierde klas middelbare schooltijd afgemaakt aan het Jansenius-lyceum in Hulst, heb een aantal jaren op de administratie van een woningbouwvereniging gewerkt en op latere leeftijd begonnen aan een avondstudie Economie in Tilburg. Na afsluiting daarvan les gegeven in Economie, Statistiek, en Informatica

Assche, van, Eduard (Ward) (1950-1953).

Assche, van, F.M. (Fer, Ferry, Ferdi) (1953-1960), uit Hengstdijk. Kapelaan in Zundert (1966-1974). Leraar Onze Lieve Vrouwe-lyceum in Breda. Woont met zijn vrouw in Teteringen.

Asseldonk, van, H.A.J. (Hein) * 1954 (1966-1972). Universiteit Utrecht, wiskunde, leraar Emmauscollege Rotterdam (1977-1979), conrector EC (1979-1986), rector EC (1986-2003), lid College van Bestuur SCO Lucas Den Haag (vanaf 2003).

Avontuur, Kees.

Avoort, van den, Ad, uit Bavel.

B

Baartmans, Pieter (..1957-1960), uit Steenbergen.

Pieter Baartmans kwam uit Steenbergen. Ben hem nog eens tegen gekomen en toen deed hij iets in de journalistiek. Op Ypelaar hield hij op een zondagavond een keer een lezing voor de debatingclub over “Occulte Verschijnselen”. Ik dacht een slimme vraag te stellen door de geachte spreker te vragen of hij “De Rozenkruisers”niet kende. Hij gaf onmiddellijk response. Natuurlijk ken ik die, maar ik heb gister een brief ontvangen dat deze vereniging zich heeft opgeheven, daarom heb ik ze niet genoemd.

Ad Schouw (1955-1960)

Backx, Cees (1957-1963), uit Nispen. Hopman bij de verkenners. Geweldige atleet. Oprichter van de historische kring Jan Baptist Krüger. Overleden 28 januari 2011.

Badts, de, Theo (1968), uit Breskens. Overleden in 1990.

Baeten, Gerard (1943-), uit Alphen. Neef van bisschop Baeten. Priester gewijd. Pastoor in Ulvenhout.

Baeten, Frans (1959).

Bakker, de, Piet * 1956 (1968-1974).

Bartz, Huub. Begaafd musicus geworden, directeur van het Repertoire Informatiecentrum Muziek (RIM). Overleden 8 februari 1998.

Bartz, J. (1949-), uit Sint-Jansteen.

Bastiaansen, A. (1948-), uit Terheyden.

Bastiaansen, P.A. (Piet). Studeerde sterrenkunde.

Bastianen, Kees (1948-..1953..). Journalist bij De Volkskrant.

Bavel, van, Jan (1947..1953..), uit Dinteloord.

Beek, van, Chr.A.F. (Chris) (1948-1955), uit Teteringen. Na de Ypelaar studie op Bovendonk, in 1961 priester gewijd. Werkzaam in de Gerardus Majella in Breda, in Sint-Willibrord en Gilze. Studie pedagogiek in Tilburg, daarna moderator op het Roncalli-College in Bergen-op-Zoom. Op 4 januari 1970 getrouwd. Daarna docent op de Sociale Academie Markendaal (op de Ypelaar!) Woont in Teteringen.

Beek, van, Floor * 1954 (1966-1969). Na middelbare school en zeevaartschool gevaren als scheepswerktuigkundige, daarna overgestapt in de baggerindustrie en nu werkzaam als area manager voor Noord Europa. Daarvoor over de gehele wereld werkzaam geweest. Getrouwd, twee kinderen.

Beek, van, Frans (-1965), uit Baarle-Nassau. Studeerde in de beginjaren 1970 theologie in Tilburg.

Beekers, Chris (Christiaan) (1967-1973). Ik heb van 1967 tot en met 1973 op Gymnasium Ypelaar gezeten en het diploma behaald, als laatste examenklas. Na het gymnasium heb ik een jaar biologie gestudeerd en een aantal jaren geneeskunde. Nadien ben ik me gaan toeleggen op het doen van klussen in en om het huis en ben ik op een geven moment  een eigen klusbedrijf begonnen. Dat doe ik nog steeds, vaak tuinwerk en vrij vaak bij ouderen. Ik ben ongetrouwd en heb geen kinderen.

Beekers, mej. O.E.M. (1971).

Beemt, van de, Adrie (..1959..).

Beijer, Wim (..1965..), uit Breda. Zijn ouders hadden Hotel du Commerce aan de Markt in Breda.

Bellegem, van, Jos (1949-1951), uit Eede.

Bemd, van den, Bart (1969).

Benthem, van, J.

Berg, van den, Peter * 1950 (1968-1970).

Berger, Paul, * 1956 (1968-1976). Opleiding: rechten in Groningen/Amsterdam; thans advocaat. Getrouwd met Monique Wiegerinck, Breda/Tilburg), drie dochters.

Berting, A. (1949-), uit Roosendaal.

Beijsterveldt, van, Ruud, * 1955 (1974). Studeerde Management & Marketing in Utrecht en Psychologie & Onderwijskunde in Tilburg. Werkzaam geweest in onderwijs, bedrijfsleven en gezondheidszorg (docent MBO & HBO, docent bedrijfsopleidingen, managementtrainer e.d.). Heb al vele jaren een psychologenpraktijk. Woont in Gilze.

Beysterveldt, van, B. (1945-), uit Chaam.

Biemans, C. (Kees) (1947-), uit Prinsenbeek (Groot Overveld), is later naar de Franciscanen Conventuelen gegaan. Na wijding werkzaam geweest in Würzburg. Later uitgetreden en getrouwd. Hij was zeer ijverig, maar kon niet zo goed leren. In de Grote Figuur zei Pol tegen hem: “Kees, met al je ijver kom je wel in de hemel, maar niet in de derde klas”.

Bijnen, van, Adri. Zoon van een oud-wethouder van Breda.

Bijsterveldt, van, Ad (1974).

Bilsen, van, Martien. Hij was belast met de toeter.

Bink, Fons (..1963..-1967), uit Etten.

Blijlevens, Klaas, * Dongen 1938. Hij trad in 1956 in bij de Kapucijnen en werd in 1963 priester gewijd. Hij werkte van 1968 tot 1976 als priester-arbeider in Amsterdam. In 1976 kwam hij werken in Vlaanderen en was meer dan 20 jaar pastor in het psychiatrisch ziekenhuis in Ieper. De aandacht voor de Vlaamse mystici, die bij hem begon tijdens zijn studietijd, kreeg meer diepgang toen hij zich vanaf 1990 dankzij het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen kon verdiepen in de Middelnederlandse mystiek. Hij is auteur van drie boeken over werken van Ruusbroec: God een liefdesverhaal, Groeien in Gods liefde, God op bezoek.

Blok, de, Jan Willem (ook wel Wim, soms Willem genoemd) (1956-1962), uit Breda.

Blok, de, Huub. Overleden.

Blommerde, A.C.M. (Anton) * 18 mei 1935 (1946), uit Standdaarbuiten, priester gewijd 23 mei 1959. Gegradueerd oud-testamenticus, wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Faculteit Tilburg. Overleden op 29 maart 1982 aan leukemie.

Boemaars, J. (1945-), uit Rijen.

Boer, den, C.J. (Kees) (-1961), uit Gilze.

Boesschoten, van, C.M. (1964).

Boesschoten, van, Kees [Gereon] * Dongen 1937 (1949-1951). Geboren in Dongen en student op het klein-seminarie Ypelaar, het laatste jaar in Dongen en het eerste jaar in het nieuwe gebouw in Ginneken. Studies liepen niet vlot en ik trok naar de Latijnse School in Gemert, bleef er tot 1956 en werd Norbertijn in Grimbergen (Vlaanderen). Inkleding op 17 september 1956, professie op 28 augustus 1958, priesterwijding op 6 augustus 1963. Tot de dag van vandaag nog steeds in de abdij, ondertussen leraar in de abdij en in twee scholen waar onder een lerarenopleiding in Brussel. Nadien tien jaar pastoor in onze abdijkerk in Grimbergen en tot de dag van vandaag (naast m’n zo genaamd ‘op rust zijn’) dirigent van het Gregoriaans Abdijkoor in de abdij in Grimbergen..

Bok, de, A.P.C. (Ad), geboren Made 20 juni 1942. Hij kwam in 1956 van Sint Michielsgestel naar Ypelaar, toen het dekenaat Geertruidenberg overgeheveld werd van het bisdom Den Bosch naar het bisdom Breda. Priester gewijd op 23 juni 1968. Vanaf 1968 kapelaan in Sint-Willibrord, van 1986 pastoor. Overleden op 29 april 2003.[1]

Ad de Bock uit Made is een legendarische kapelaan geworden van Sint Willebrord (‘t Heike). Er staat een levensgroot standbeeld van hem bij de pastorie in de Dorpsstraat.

Bongertman, Hein (1969), uit Geertruidenberg.

Bont, de, Cees * 1953 (1967-1973). Na Ypelaar anderhalf jaar geschiedenis gestudeerd. Daarna overgestapt naar de Pabo. Sinds 1977 werkzaam in het primair onderwijs in Tilburg. In 1978 getrouwd met Annet Henderson. Woon nog steeds in Gilze.

Bont, de, Jan (1953..1955..).

Boom, van den, A. (Fons) * 3 februari 1942 (1953), uit Bergen op Zoom.

Boomaars, Piet (1946-), uit Bavel. Overgestapt naar de kweekschool en later hoofd van de school geweest in Bavel.

Boons, Jan (1963-), uit Raamsdonk.

Booij, de, Peter (1959-1964), uit Hulst. Studeerde rechten, advocaat te Amsterdam.

Booy, de, Willy (1957-1958), uit Hulst. Overleden.

Boumans, M. (1951).

Bouwmans, E. (Miel) * 6 januari 1932 (1945-), uit Zundert. Priester gewijd in 1957. Moeizame laatste jaren, overleden 26 mei 1993 aan kanker.

Bovée, Kees (1961-1967), uit Fijnaart. Studie theologie aan de Theologische Faculteit in Tilburg.

Boven, van, Christof, uit Breda.

Boxel, van, Carl * 23 februari 1941 (..1957..), uit Dongen.

Braat, Arnoud * 6 augustus 1941 (..1957..), uit Teteringen.

Brandt, Wim (..1963..-1966).

Brants, J.J.M. (1966).

Braspenning, René (..1963..). Bijnaam “Den Bras”.

Braspennings, Constant (1952-..).

Braun, Jan (1950-1956), uit Breda (Baronielaan).

Broeders, Jacobus Gijsbertus Cornelis (Jac) * Wagenberg 12 mei 1939 (1952-1959). Priester gewijd. Na priesterwijding legeraalmoezenier (Amsterdam, KMA Breda). Voormalig hoofdlegeraalmoezenier, kolonel, ridder in de Orde van het H. Graf in Jeruzalem. Verongelukt en overleden 23 januari 2018. Begraven te Wagenberg 1 februari 2018.

Broeders, Frans. Na priesterwijding legeraalmoezenier.

Broek, van den, Pieter (1962-), uit Raamsdonk.

Broekmans, Jos, uit Raamsdonk, priester gewijd 23 mei 1959. Woont in Roosendaal.

Broeren, C. (1949-), uit Roosendaal.

Brooijmans, J.Th.M. (Jac.) (1950-1956). Na de afronding van mijn studie en na de priesterwijding in juni 1962 ben ik achtereenvolgens werkzaam geweest voor een jaar in Stoppeldijk in Zeeuws-Vlaanderen. In 1963 ben ik verhuisd naar het toenmalige Ignatiusziekenhuis in Breda conrector in dat ziekenhuis, waarbij ik tevens een functie kreeg bij de opleiding tot verpleger en verpleegster, verbonden aan dat ziekenhuis. In januari 1965 kwam er weer een verhuis naar de Christus Koningparochie in de Belcrum in Breda. Daar ben ik heel lang geweest, eerst als kapelaan en daarna als pastoor tot aan de sluiting van die kerk in november 1999. 35 jaar heb ik daar aan het Pastoor Pottersplein gewoond, tot ik in juni 2000 verhuisde naar een woning in de Christiaan Huygensstraat in het Liniekwartier. Ik ben toen blijven werken in Breda-Noord. We hebben toen vier van de vijf kerken moeten sluiten en met één kerk verder gegaan, die stond aan het Belgiëplein, de Franciscuskerk. Het was een grote en niet in alles gemakkelijke fusie. Toen ik 65 werd ben ik bewust met pensioen gegaan, niet met de bedoeling om niets meer te doen, maar wel om beschikbaar te blijven als vrijwilliger voor de parochie Breda Noord. Nog weer later ontstond de huidige Augustinusparochie, waar ik nu nog aan veel dingen meedoe als vrijwilliger. Gelukkig ben ik gezond en heb ik er nog volop plezier in het werk.

Broos, Rinus (1954), broer van Jos Broos, priester gewijd 8 juni 1963.

Broos, Jos (1950-1956).

Brooymans, J.W.A.M. (1967).

Brouwers, J.H. (Jan) (1951-1957), geboren in Alphen. Hoogleraar latijn in Nijmegen.

Na het klein-seminarie wilde Jan niet verder met de opleiding voor het priesterschap. Zijn ouders vonden dat hij dan maar boer moest worden. Geholpen door mensen van buiten heeft Jan toch toestemming gekregen om klassieke talen te studeren. Van 1979 tot 2001 was Jan hoogleraar latijn in Nijmegen. Bij zijn afscheid in 2001 hebben zijn leerlingen een boek uitgegeven: “Ad litteras; Latin studies in honour of J.H. Brouwers”. Een hoogleraar die ik enkele jaren geleden sprak noemde Jan het geweten van de faculteit als het ging over vierde eeuws Latijn. Jan woont in Malden met zijn vrouw Hetty.

Sjaak Akkermans (1962-1967)

Brûle, van de, H. (1948-), uit Breda.

Bruijn, de, A.C.M. (Ad) * Rijsbergen 1955 (1967-1973). Bedoeling was eerst om gymnasium te gaan volgen op seminarie ‘Wernhoutsburg’, maar dit werd na schooljaar 1966-1967 gesloten. Zodoende viel de keus op Gymnasium Ypelaar. Omdat Wernhoutsburg gesloten was, was een tiental (?) leerlingen overgekomen naar Ypelaar. Vanaf oktober 1973 gaan werken bij De Grenswisselkantoren NV (GWK). In 2005 gebruik gemaakt van reorganisatie om meer tijd te hebben voor mijn gezin. Heb nog volgende diploma’s behaald : Praktijk diploma boekhouden, Assurantie B, Middle Management, diverse bank-cursussen.

Bruijn, de, Han (1959-1966). Uit Hulst. Na de Ypelaar: Technische Universiteit Eindhoven (1966-1973). Natuurkundig ingenieur (ir.), richting theoretische fysica. In vaste dienst bij ingenieursbureau in den Haag (1974-1985). Daarna Technische Universiteit Delft (1985-2012), technisch wetenschappelijke toepassingen, supercomputers, databases. Hobbies: wiskunde en muziek (orgel en viool). Met pensioen. Gehuwd en twee kinderen. Woont in Barendrecht. Internet: zoekt en ge zult vinden.

Brule, van den, Henk * 1935 (1948-1953). Na de lagere school zat ik een jaar op de St. Silvester Mulo in Breda, daarna vijf jaar bisschoppelijk seminarie Ypelaar te Breda, een jaar seminarie Paters van de Heilige Geest te Weert. Toen een half jaar noviciaat te Gennep. Ik volgde de spoedcursus voor onderwijzer, haalde hoofdakte en de LO-akte wiskunde, natuur- en scheikunde en biologie. Na 33 jaar lesgeving kwam ik in de wao. Ik ben nu gepensioneerd. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 4 kleinzoons.

Bruna, Maarten (-1963), uit Breda. Maarten werkte vele jaren als titelbeschrijver bij de KB. Zijn specialisatie betrof kranten, wellicht niet zo vreemd als je weet dat zijn vader hoofdredacteur van Dagblad De Stem was. Maarten Bruna is overleden in 2010.

Bruyn, de, C. (1949-), uit Klein-Zundert.

Burm, A. (Fons) (1952-1958), uit Hulst, broer van Loek, laatstelijk pastoor Roosendaal, met emeritaat.

Burm, L.F.M. (Loek) (1956-1963), uit Hulst, getrouwd met een zus van Hans Vermaat.

C

Calon, A. (1948-), uit Hoofdplaat. Uitgetreden. Personeelsmanager bij de gemeente Den Haag.

Caluwé, de, A.O.J.M. (Antoine, Toine) (-1961), uit Koewacht. In het openbaar bibliotheekwezen in Etten-Leur en Leiden. Overleden.

Cammaert, Willy * Hoofdplaat 1941 (1954-1960). Omdat ik Hoeven maar een conservatieve bende vond, ben ik naar het Latijns-Amerikaans College in Leuven gegaan met de idee om parochiewerk in Chili te gaan doen. Wegens de benepen sfeer daar ben ik na twee maanden gevlucht naar Hoeven. Na twee jaar filosofie kreeg ik tijdens de inleidende retraite het licht dat het priesterschap niets voor mij was. Daarop volgden 19 maanden militaire dienst bij de Geneeskundige Troepen. In 1964 ben ik medicijnen gaan studeren in Nijmegen. Mijn verdere carrière heb ik van 1974 tot 2001 als apotheekhoudend huisarts doorgebracht in Meijel. Hier woon ik nog steeds.

Campen, van, Ferdi (1952-..), uit Graauw.

Cardón, Ad (?-1963), uit Wemeldinge. Rechtenstudie, chef Sociale Zaken, wethouder Alblasserwaard (?).

Ceulenaere, de, A.J.M. (Toine) (1954). Hij was een van de besten in sport, won op de sportdag bijna alle eerst prijzen, en speelde als tweedeklasser al in het schoolelftal.

Chouette, Paul (..1967..).

Claerhoudt, Wilfried (1952-..).

Cock, Berry (1968-1974). Hij was de leider van een actiecomité om Ypelaar  in Breda als zelfstandig gymnasium te laten voortbestaan. Werkt bij Philips, een van de uitvinders van de LED-verlichting.

Commissaris, J.J.C. (Jan) *6 augustus 1940 (1954-1959), uit Rucphen. Studeerde pastoraaltheologie in Nijmegen, richting kerkopbouw (theologie + sociologie). Deed tijdens zijn studie onderzoek naar de opbouw van de citykerk in de binnenstad van Amsterdam, waarover hij zijn doctoraalscriptie schreef en waarmee hij cum laude afstudeerde. Hij werkte deze studie uit tot een proefschrift over Planning van Kerkelijke Vernieuwing (handelseditie “Profetische Planning”) en promoveerde daarop in 1977. Ondertussen was hij werkzaam in het vormingscentrum Oud Poelgeest te Oegstgeest en gaf daar cursussen over kerkelijke vernieuwing en vredesactiviteiten, en over voorbereiding op de pensionering. Vanaf 1984 was hij verbonden aan de Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven die later onderdeel werd van Fontys Hogescholen. Eerst was hij er docent filosofie en levensbeschouwing, later hoofd onderwijsontwikkeling en waardeneducatie, en daarna directeur van de Fontys’ vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Na zijn pensionering bleef hij nog 5 jaar werkzaam als auditor voor kwaliteitszorg hoger onderwijs. Hij is getrouwd, heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen, studeert filosofie, speelt trompet en beeldhouwt.

Coninck, de, C.

Coninck, de, Paul (1959-1965), uit Terneuzen. Na Ypelaar definitief naar de Elzas vertrokken. Gehuwd, twee kinderen. Woont in Bischheim bij Straatsburg, Frankrijk.

Coppens, Rob, * 1955 (1967-1974). Na gymnasium Ypelaar (niet seminarie), studie notarieel- en fiscaal recht in Nijmegen en Leiden. Vervolgens belastinginspecteur (1981-1987), nu belastingadviseur (partner) bij Deloitte, werkzaam in ‘s-Hertogenbosch. Gehuwd en drie kinderen.

Corbeek, Ben, * 1949 (1967-1968). Uit de Ooy. Kwam van Wernhoutsburg. Universiteit Nijmegen biologie. Leraar biologie SG. St.-Canisius Almelo. Overleden 18-8-2014.

Crook, de, Paul, uit Breskens.

D

De la Haye, Régis [olim Rex], * 1 maart 1945 Kerkrade (1957-1964). Na de Ypelaar: Europa-Seminarie (1964-1965), Séminaire de la Mission de France (1965-1969), journalist bij La Dépêche du Midi (1970-1979), archivaris Nassau-Brabant en Rijksarchief Maastricht (1979-2010), alle archief-diploma’s,  studie theologie UTP Heerlen (1989-1994), promotie Universiteit Nijmegen (1995) op het proefschrift Apogée de Moissac, over de abdij Moissac, een onderwerp waar hij nog steeds over publiceert, diaken gewijd (1998), heden diaken van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht, docent kerkgeschiedenis aan het Seminarie Rolduc, en ere-archivaris van het Limburgs Archief.  Gehuwd met Ghislaine Georget, en trotse vader van twee dochters en vijf kleinkinderen. Publicaties op: www.academia.edu.

Dekkers, Jan (-1966), uit Breda.

Delahaye, Guido, * 1948 (1961-1962).

Diepstraten, van, Anton (Ton, Tony) (1958-1965), uit Wagenberg.

Dierckxsens, Olav Joannes Angelinus Marie-Joseph *1948 (1961-1968). Geboren Roosendaal 17 november 1948, ging hij op zijn 12e op kostschool op Ypelaar, waar hij om lid te worden van een geschiedeniswerkgroep de opdracht kreeg zijn kwartierstaat op te maken tot zijn overgrootouders. Zo raakte hij vanaf zijn 16e jaar al verslaafd aan de genealogie. Deze hobby bracht hem met zijn brommertje regelmatig in Antwerpen. De band met België is hij blijven houden door zijn voorzitterschap van de Genealogische werkgroep Essen. Na de middelbare school ging hij notariaat studeren in Utrecht. Daar ontmoette hij Maria, met wie hij op 25 september 1973 trouwde en onlangs het 40-jarig huwelijksfeest vieren mocht. Na zijn studie werd hij kandidaat-notaris in Maarssen en vervolgens in Roosendaal en Oud-Gastel. In 1989 werd hij tot notaris benoemd met standplaats Kaatsheuvel. Hij overleed in Tilburg op 16 oktober 2013.

Dietvorst, Frans (1949-..1953..), uit Bergen op Zoom.

Dijke, van, Ludo (1968), uit Ossendrecht.

Dirven, G.P. (1951).

Disseldorp, van, P. (1947-), uit Bavel.

Dobbelaer, Ben, * 1943 (1956-1964), uit Sint-Jansteen. Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch, Katholieke Leergangen Tilburg, Open Universiteit, Fontys lerarenopleiding Tilburg.

Don, Adelbert (1946-1952), uit Oosterhout.

Dongen, van, C.A.A. (Cor), * 1944 (1956-1962), uit Breda.

Dongen, van, Jac, uit Gilze. Woont in Roosendaal.

Dongen, van, M.H. (Marius) (1956-1962), uit Raamsdonk. September en oktober 1962, Europa-Seminarie Maastricht (toen nog aan de Van Hasseltkade). Oktober 1962, afgezwaaid wegens problemen met het toekomstige celibaat. Maart 1963 – juli 1964: assistent arbeidbemiddelaar op het Gewestelijk Arbeidsbureau te Breda. September 1963 – april 1969, studie Sociologie (voor Staat en Openbaar bestuur) aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. In 1963 werd de studie sociologie te Tilburg in een zelfstandige faculteit ondergebracht. April 1969 tot januari 1974: Bestuurskundig onderzoeker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag. Januari 1974 tot mei 1988: Chef sectie Inspraak en Democratisering, gemeente Utrecht. Mei 1988 tot juni 2005: Senior beleidsmedewerker Internationale Samenwerking, gemeente Utrecht. Sinds juni 2005 gepensioneerd. Sinds januari 2015 woonachtig te Vaals.

Driedijk, Wim, * 1947 (1960-1967), uit Baarland. Theologische Faculteit Tilburg (1967-1974).

Driesen, Jozef (1952-..). Studeerde sociologie in Tilburg, werd in 1965 priester gewijd en is als pastor verbonden aan de Gemeenschap de Hooge Berkt te Berg­eijk.

Driessen, Huub (1955).

E

Ebben, H. (1949-), uit Roosendaal. Naar Ypelaar overgekomen uit Wernhoutsburg.

Eekelen, van, Kees (1961-1968), uit Roosendaal. Overgekomen uit Wernhoutsburg.

Eijck, van, Jan, * Alphen NBr 1950 (1962-1968), bijnaam “De Pila”. Na Ypelaar (6 jaar intern, eindexemane Gymnasium β) heb ik van 1968 tot 1976 geneeskunde gestudeerd in Nijmegen, met specialisatie huisartsgeneeskunde (1977). Specialisatie Arts Maatschappij & Gezondheid 1985. Werkzaam als jeugdarts en Hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Tilburg / Midden-Brabant / Hart voor Brabant, 1979-2013. Op Ypelaar was ik al ooit voorzitter van de Historische Club J.B. Krüger, maar die historische hobby is nooit overgegaan. Ik ben in mijn vrije tijd een verwoed heemkundige en al 28 jaar conservator van het medisch museum De Dorpsdokter in buurdorp Hilvarenbeek. Vanaf 1979 woon ik in het Brabantse Goirle, ben al 38 jaar getrouwd (1975) en vader van twee kinderen, Joris en Karlien, en opa van vier kleinkinderen.

Eijkeren, van, R.A.J.M. (Ruud) * 1949 (1961-1969). Aan de Universiteit van Tilburg Sociologie van de Ruimtelijke Ordening (Planologie) gestudeerd. Daarna wetenschappelijk medewerker UvT, afdelingshoofd gemeente Rotterdam, wethouder RO gemeente Tilburg, directeur Stadsontwikkeling gemeente Hilversum, adjunct directeur / directeur Wijkzaken en Stadszaken gemeente Tilburg, wethouder RO / financiën gemeente Goirle, wethouder RO / financiën gemeente Loon op Zand.

Eijl, van, Gerry.

Embrechts, C. (Kees) (1950-1956), priester van het bisdom Breda, werkend in Duitsland.

Emmen, Ed, * 1948 (1962-1963). Na de LS, MULO a/b te Oosterhout. UTS te Breda, div aanvullende cursussen. Werkzaam geweest in de electrotechniek en procestechniek. Getrouwd sinds 1963 en vader van drie zoons en een dochter, vijf kleinkinderen.

Enden, van den, Harry * 1950 (1964-1965). Eén jaar op deze school gezeten, toen nog Klein Seminarie. Niveau Gymnasium A-B. Te hoog gegrepen. Streng. Intern wonen. Drie weekenden per schooljaar naar huis, en ook de normale schoolvakanties. Verder kwam je nauwelijks buiten …

Erven, van de, Walter (1974).

Es, van, Johan, * 1956 (1974).

Etten, van, P. (1948-), uit Oosterhout.

Etten, van, Rens * 1939 (1956-1957).

Everaers, W. (1968), uit Zundert.

Evers, R.A.J.M. (1961).

Evers, Sjaak, * 1952 (1964-1970). Uiteindelijk Bedrijfskunde gedaan aan de Technische Universiteit van Eindhoven, ben nu Global Quality manager bij Assembléon in Veldhoven, heb een lieve vrouw Annemarie en 3 al grote kinderen, Janneke (1980), Marijke (1982) en Bart (1986).

Evers, Ton, * 1954 (1967-1968).

Eyck, van, Kees, uit Riel, * 26 april 1934. Priester gewijd 23 mei 1959. Uitgetreden en in dienst van het bisdom gebleven tot aan zijn pensioen. Gehuwd, een kind. Woont met zijn vrouw in Breda.

F

Faes, Wim (1957-1963), uit Gilze.

Farla, Piet * Prinsenbeek 7 mei 1941 (1953-1959), uit Prinsenbeek. Gymnasium A, behaalde in 1979 doctoraal examen exegese Nieuwe Testament cum laude. In 1971-1972 en 1975-1976 wetenschappelijk medewerker aan de universiteit. Promotie in Bijbelwetenschap Jezus’ oordeel over Israël (Marcus 10,46-12,40) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1978), verbonden aan middelbare scholen in Breda, Fontys Hogeschool Tilburg (bron internet en proefschrift).

Fasschaert, Jos.

Ferket, Wilfried (1959-1966).

Fessem, van, Kees * 1946 (1958-1965), uit Breda. Na Ypelaar twee jaar Philips, Eindhoven; militaire dienst; 12½ jaar gemeente Breda; 20 jaar Brabants-Zeeuwse Werkgevers (= VNO, NCW).

Fischer, Ben, uit Breda, * 3 juni 1932. Priester gewijd 23 mei 1959. Overleden 3 juni 1980.

Franken, Albert, * 1943 (1955-1958).

Frankevijle, Jan, * 1951 (1963-1970).

Frijters, M. (1949-), uit Sprundel.

G

Gaalen, van, Ted * 1954 (1967-1973). Woont in Nijmegen, in een wijk die nog een beetje een dorp is. Natuurgebied (bos, hei, vennen, rivier) is hier overal vlakbij. Werkzaam als docent ICT aan de afdeling Bedrijfskundige Informatica van de Hogeschool voor Economische Studies (onderdeel van de HvA) te Amsterdam, hier inmiddels een jaar of 15, naast werkzaamheid in commerciële onderwijsinstituten.

Galle, P.A.W. (Peter) (1963-), uit Terneuzen, waar zijn vader apotheker was. Bijnaam “Gaffeltje”.

Garcia, Sander, * 1952 (1964-1967).

Gastel, van, Jan * 1940 (1951-1953), uit Oosterhout.

Gastel, van, Kees (..1963..).

Gastel, van, M.A.M. (Rinus) (1951).

Geerts, P. (1949-), uit Ulicoten.

Geerts, Rob, * 1953 (1967-1968).

Genk, van, Hans (1959).

Gielen, uit Breda.

Giesen, van, Paul (1954-1960), uit Hulst, officiersopleiding KMA in Breda.

Gils, van, Gerard (-1965), uit Oosterhout. Bijnaam “Het Kalf”. Overleden.

Gils, van, P.W.S.M. (1951).

Gimst, van, Marcel (bijnaam “De Pief”) (..1958..), uit Clinge.

Gommeren, Adri (..1959..1963..).

Gommers, A. (1949-), uit Ginneken.

Goos, Tom (..1963..).

Goossen, G.

Goossens, Ruud (1974).

Gorp, van, P.W.S.M. (Piet) (1953-1960). Na Groot Seminarie in Hoeven, priester van het bisdom Breda; kapelaan in Sint Willebrord van 1966-1973. Daarna kapelaan en pastoor in Bergen op Zoom van 1973-1988. Vervolgens pastoor van de Petrus en Paulusparochie in Breda en in 2000 pastoor van de fusieparochie Jeruzalem in dezelfde stad, tot mijn emeritaat in 2006. Daarna ben vrijwilliger gebleven in dezelfde parochie.

Govaert, Walter (1969). Overleden.

Graafmans, W.P.M. (1961).

Greven, Marc, * 1962 (1971-1972).

Groen, in ‘t, Bert, uit Klein-Dongen.

Groenendaal, van, Toon (-1965), uit Roosendaal. Een goede atleet, werpnummer en springen, lid van de Sportcommissie.

Gurp, van, Jan * 1950 (1962-1967). Na 4 jaar gymnasium Ypelaar en daarna Newman scholengemeenscap afgemaakt. Werkt nu in de ICT bij Rabobank Nederland. Ongehuwd.

Gurp, van, Th. (1949-), uit Bergen op Zoom.

H

Haagh, Stephan, * 1953 (1967-1969). Getrouwd met Angelica; twee zonen. Huidig werk: marketing en sales bij Stork Prints bv (machines en sjablonen voor textieldruk).

Haelst, van, Walter (1957-1960?), uit Zuiddorpe.

Haens, d’, F.P.M. (Frans), * 24 januari 1943 (1955-1961), uit Graauw. Bijnaam: “Daantje”. Na Ypelaar nog twee jaar en een paar maanden op het groot seminarie in Hoeven doorgebracht. In januari 1964 in Nijmegen gaan studeren, aanvankelijk Nederlands, na anderhalf jaar overgestapt naar geschiedenis. Altijd gewerkt als docent in het VO, eerst drie jaar in Veghel, daarna derig jaar aan de Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen, de enige categoriale havoschool van Nederland. Sinds 1975 woonachtig in Ooij, een prachtige woonomgeving op fietsafstand van Nijmegen. Getrouwd, 4 kinderen, twee zonen en twee dochters die een tweeling vormen en 8 kleinkinderen, waarvan een helaas overleden. Naast de dagelijkse beslommeringen veel plezier met kinderen en kleinkinderen, werken in de moestuin, lezen, wandelen en fietsen en muziek. Bezoek regelmatig concerten en nog steeds actief als zanger.

Hafkenscheid, Gerard (1950-1955), organist.

Gerard Hafkenscheid was een geweldige organist. Aan het eind van de Hoogmis speelde hij vaak een Fuga van Bach. Door hem ben ik van die muziek gaan houden.

Ad Schouw (1955-1960)

Hageman, Piet * Clinge  14 april 1939 (1955-1958). Na MULO-diploma in  Oudenbosch naar Ypelaar gegaan, een dag in de eerste klas gezeten, een halfjaar in klas II B, dan een halfjaar klas III, dit alles met extra bijlessen in Latijn en Grieks. Daarna klas IV en uiteindelijk op die hoofdvakken blijven zitten in klas V.  Toen Ypelaar verlaten . Militaire dienst eerst vervuld, daarna opleiding voor Klinisch-Chemisch Analist en diploma gehaald en aansluitend het diploma Management in Ziekenhuizen en Instellingen en uiteindelijk Klinisch-chemisch Hoofdanalist te Hulst en Terneuzen geworden. Toch geen slechte ervaring in Ypelaar, mocht met een paar klasgenoten zelfs beesten houden, kippen en “poelepetaten”. De zusters bakten voor ons de eitjes bij het avondeten (waarschijnlijk illegaal , maar een zuster kwam uit hetzelfde geboortedorp als ik). Het boek “De Kardinaal” dat ik voor mijn verjaardag van een tante kreeg, werd afgepakt, heb het nooit meer terug gezien.

Hamann, M.

Hamann, Peter (..1963..).

Haperen, van, Antoon (..1962..).

Haperen, van, Jac (1963-).

Havermans, Kees (1969).

Hazen, Kees (1962-).

Hecke, van, Peter *Middelburg, 1941. Priester gewijd, overgekomen uit bisdom Haarlem, priester gewijd in Hoeven, pastor in Bergen op Zoom, Vlissingen, Middelburg, deken van Zeeland, overleden 30 december 2016 in Halsteren.

Heijkant, van de, Kees (Fred) (1963..1967..).

Heikant, van de, Gerrit.

Heijning, van den, Johan (1961-1967), uit Chaam.

Heijning, van den, Wim * 1952, jongere broer van Johan, uit Chaam.

Hemel, Aimé van den (1949-1956), uit Groede (Zeeland). Priester gewijd. Uitgetreden.

Hendriks, A. (1945-), uit Baarle-Nassau.

Hendriks, Jacques (Mathessestraat 1971-1978). Journalist bij BN De Stem.

Hendriks, Paul, * 1955 (1968-1974). Werkzaam als informatie-analist na een succesvol afgeronde studie aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Woonachtig te Wageningen met uitzicht op weiden en water (zelfs af en toe een ijsvogel). Trotse vader van drie tieners.

Henning, Ton (1963-), uit Zierikzee.

Hermans, Loek, * 1956 (1968-1969). Atheneum, 4 jaar farmacie, koksopleiding, 20 jaar horeca (twee eigen zaken gehad), nu De Arbeiderspers (Alg. Zaken). Twee kinderen.

Hertoghs, Frans (1952-1958), geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Op facebook: https://www.facebook.com/frans.hertoghs/about.

Hertogs, Henk (..1958..).

Heyden, van der, Jo * 24 december 1931 (1948-), uit Nieuw-Namen. Priester gewijd 23 mei 1959. Pastoor in Hulst en Nederlands Clinge, na pensioen nog jaren vrijwilliger in Hulst. Overlalpheneden 8 april 2015.

Heyden, van der, Karel (1952). In Hoeven weggegaan. Neerlandicus. Getrouwd, woont in Amersfoort.

Hilte, A.J.M. (Ton, Tonny) * Breda 23 februari 1938 (1950-1956). Ik ben geboren in “Moederheil”, een tehuis voor “gevallen vrouwen”, waaraan ook een kraamkliniek was verbonden. Veel personen, afkomstig uit Breda of omgeving, hebben daar het levenslicht mogen aanschouwen. Ik verbleef op Ypelaar van 1950-1956 en behaalde daar het Staatsexamen Gymnasium alfa. Na een jaar en een trimester op het groot-seminarie te Hoeven te hebben doorgebracht ben ik geschiedenis gaan studeren in Nijmegen met als studierichting sociaal-economische geschiedenis en bijvakken economie en sociologie. Na mijn doctoraal examen ben ik gaan werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag , waar ik me vooral heb bezig gehouden met de uitwerking van de gegevens van de Volkstelling 1960 en de voorbereiding van de Volkstelling 1970, die ook de laatste is geweest. Daarna heb ik nog enige tijd gewerkt bij het ministerie van SoZa bij het directoraat voor de arbeidsvoorziening. In beide functies heb ik veel geleerd, maar ik zag daarin geen perspectief en voelde me er niet happy bij. Ik ben toen geneeskunde gaan studeren en heb het grootste deel van mijn werkzame leven doorgebracht als algemeen arts in een groot psychiatrisch ziekenhuis. Ik heb dat ervaren als een boeiende periode, die mij veel voldoening heeft gegeven. Woonachtig in Rosmalen.

Hingh, de, H.E.M. (Hans) * 1934 (1947-1953), uit Breda, priester gewijd 23 mei 1959, daarna studieopdracht exegese in Leuven en in Tübingen. Gehuwd, drie kinderen. Gewerkt bij uitgeverij Ambo, leraar godsdienst en maatschappijleer in Voorburg, docent aan de Sociale Academie Rotterdam, en de Sociale Academie Markendaal (dus in 1971 weer terug op Ypelaar!). Woont in Breda.

Hingh, de, Herman (1959). Gehuwd, twee kinderen. Woont in Roosendaal.

Hoek, van, A.H.J.M. (Antoon) (1961).

Hoeven, van der, F. (1945-), uit Dongen.

Hoevenaars, Frans (1956-). Uit Gilze. Leraar klassieke talen. Woont in Malden.

Hoevenaars, Jan (1960-1967), uit Gilze, gymnasium B. Na afronding van de Landbouw Hogeschool in Wageningen vertrokken naar de Tropen. Heel de carrière in ontwikkelingswerk gezeten. Nu met pensioen.

Hogesteijn, Carlijn.

Hondt, d’, E.M.D. (Ed, Eddy) (1959-1962), * Oostburg, opgegroeid in Hulst. Kabinet Commissaris van de Koning in Gelderland, o.a. burgemeester van Hilvarenbeek en Nijmegen, enige tijd voorzitter Vereniging van Nederlandse Universiteiten. (bron: – https://www.nsvk.net/over-ons/ – https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vhnhkj1ug2sn/e_m_ed_d_hondt)

Hontelez, Jan (..1967..).

Hooft, van, K.

Hoogstraten, G. (1964).

Hoogwegt, Frans (1968-1974). Studeerde 1974-1980 klinische psychologie aan de KUN, van 1981 tot heden werkzaam in ziekenhuizen, nu als klinisch psycholoog en psychotherapeut in het Máxima Medisch Centrum en in een eigen praktijk. Daarnaast Hoofd van een zorggroep met diverse specialismen in het zelfde ziekenhuis. Nu reeds 36 jaar gehuwd met een meisje van het Mencia, die nu directeur is van een grote basisschool met twee satelliet-scholen. Vier kinderen (31-24), die allen leuke universitaire studies achter de rug hebben en met mooie banen zijn gestart.

Hoogwecht, Paul (1965-)

Hooydonk, van, C. (1947-), uit Hoeven.

Hooydonk, van, J.A.M. (1966).

Hooydonk, van, W. (1961).

Hopmans, Bert (..1957..).

Hopmans, L. (1948-1955), uit Standdaarbuiten.

Hoppe, van, Peter (-1962), uit Dongen.

Hoppenbrouwers, P.C.M. (Peter) * Zundert 1954 (1966). Studeerde in 1978 cum laude af aan de Universiteit Leiden, met als hoofdvak middeleeuwse geschiedenis. In de periode 1984-1994 was hij directeur van het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1992 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360 – 1515). In 1994 werd Hoppenbrouwers benoemd tot universitair docent middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2001 volgde een benoeming tot hoogleraar middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 keerde Hoppenbrouwers als hoogleraar middeleeuwen terug naar zijn alma mater, de Universiteit Leiden, met als onderzoekszwaartepunt de Late middeleeuwen. Naast zijn werkzaamheden als hoogleraar is Hoppenbrouwers redacteur van het vaktijdschrift The Medieval Countryside, bestuurslid van de Onderzoeksschool Mediëvistiek en redactielid van het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Horsthuis, Toska (1971).

Houtepen, A.W.J. (Anton) (1951-1957?). Studeerde filosofie en theologie in Hoeven, Heidelberg en Nijmegen. In Hoeven noemden ze hem “Den Teun”. Priester gewijd, later uitgetreden, promoveerde cum laude bij Schillebeeckx op het onfeilbaarheidsconcept (infibilitas) van Vaticanum I. Toon Houtepen werd lange tijd gezien als opvolger van Schillebeeckx op de leerstoel dogmatiekgeschiedenis. Hij werd uiteindelijk hoogleraar oecumenische en interculturele theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, directeur van het Interuniversitair instituut voor Oecumenica en Missiologie, theoloog met vele publicaties op zijn naam. Was tevens bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboudstichting aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Overleden in 2010.

Houtepen, Rinus (..1966..).

Huibrechtse, Sjaak, * 1952 (1967-1972). Ik heb het gymnasiumdiploma behaald in 1972 en ben daarna Frans gaan studeren in Rotterdam. Ik ben al bijna 30 jaar docent Frans op een scholengemeenschap in Spijkenisse. Al ruim 30 jaar ben ik getrouwd; ik woon in Hellevoetsluis en heb een dochter.

Huisman, J. (1947-), uit Breda.

Huisman, uit Zevenbergen.

Husson, Bert (1959).

Huybregts, J. (1945-), uit Lepelstraat.

J

 

Jacobs, A. (1946-), uit Alphen.

Jacobs, P.A. (Piet) (-1961), uit Wouwsche Plantage.

Jacobs, Servaas. Een uitstekende en stijlvolle keeper.

Jacobs, Wim (1952). Mijn gymnasium heb ik op Rolduc gemaakt en na mijn eindexamen in 1952, moest ik naar het grootseminarie van het bisdom Breda, omdat mijn ouders in Breda woonden.  Om naar Bovendonk te mogen moest men een jaar op Ypelaar hebben gestudeerd.  Via Frans Leijgraaf, secretaris van de bisschop, werd iets verzonnen.  Frans was ook op Rolduc geweest en later op Bovendonk. Een weekje of zo na het eindexamen op Rolduc moesten seminaristen nog eens terugkomen om er een paar dagen te zijn en een godsdienstexamen af te leggen.  Daarna begon de vakantie pas echt.  Te beginnen met die vakantie en tot de dag dat Ypelaar op vakantie ging moest ik naar de avondrecreatie van Ypelaar gaan om de mensen van het hoogste jaar te leren kennen.  Geen zware opdracht.  Ik fietste van de Zandberglaan naar IJpelaar.  Het was zomer, iedereen was buiten en na een uurtje fietste ik weer naar huis.  Die avondjes stonden voor een heel schooljaar.  Een beetje Jezuïtisch, maar bijzonder welkom.

Janse, Annet (1970-1971).

Jansen, C. (1948-), uit Ossendrecht).

Jansen, Hans, * 1946 (1958-1965), uit Breda.

Jansen, J. (1946-1962), uit Breda.

Jansen, Jan (1947-), uit Rijsbergen. Ypelaar niet afgemaakt.

Jansen, Rum (1947-), uit Oud-Gastel. Priester gewijd in Hoeven in 1954.

Jansen, R. (1949-), uit Breda.

Janssen, J. (1968), uit Brunssum.

Janssens, Cees * Chaam 18 november 1932. Priester gewijd 23 mei 1959. Studeerde theologie in Nijmegen en catechetiek aan het Institut Catholique in Parijs, pedagogiek. Van 1965 tot 1968 wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Faculteit Nijmegen, van 1964 tot 1997 verbonden aan het Pastoraal Centrum van het bisdom Breda. Gedelegeerde Katholiek Onderwijs in bisdom Breda. Liturgiedeskundige. Overleden Breda 10 november 2002.

Jespers, Felix (1949-1954), uit Breda.

Jimkes, Ad (1946-), uit Bergen op Zoom. Bekend organist.

Jochems, Gerard (1959-1966).

Johanisse, J.Th.M. (1959).

Jong, de, Adriaan (-1960).

Jong, de, Antoon (1967-)

Jong, de, Jan (1949-..1951).

Jong, de, Piet (1948-), uit Teteringen.

Jonge, de, Q.Th. (Rinus) * 1941 (1954-1961), uit Lewedorp. Vroeger docent lichamelijke opvoeding en computerdocent, nu wat golfen en de golfvereniging Vucht. Heb een moestuin.

Joorman, Paul (1974).

Jordans, Hans, uit Bergen op Zoom.

Jorna, Frank (1963-), uit Breda.

K

Kaestecker, de, Willy * 26 december 1940 (..1957..), uit Sluis.

Kalmthout, van, A.M. (Anton) * 1941 (1953-1961), uit Stampersgat. Na de Ypelaar, conservatorium, orgel en schoolmuziek, muziekdocent, 20 jaar hoofd van de muziekafdeling van het instituut voor kunstzinnige vorming “De nieuwe Veste” in Breda, organist in de H. Hartkerk in Breda, organist in de Sacramentskerk in Breda en begeleider van het Sacramentskoor, organist in het klooster Sint Paulus Abdij in Oosterhout, organist in de Achelse Kluis, docent aan het HOVO Brabant Seniorenacademie. Overleden oktober 2014.

Kalmthout, van, Petrus Johannes Christiaan (Piet) * Bergen op Zoom 2 augustus 1951 (1963-1969). Klein-seminarie Ypelaar Breda, Gymnasium β. 1969-1977: studie Geneeskunde Katholieke Universiteit Nijmegen, 1978-1979: huisartsenopleiding, 1979-1981: waarnemend verpleeghuisarts Nieuw Vrijthof Tiel, 1981-1997: hoofd Medische Dienst Verpleeghuis Joachim en Anna, 1997-2014: verpleeghuisarts (later Specialist Ouderengeneeskunde) Verpleeghuis Joachim en Anna (later: Waalboog), 1997-2016: docent Vervolgopleiding Verpleeghuisartsen Nijmegen, later Vervolgopleiding Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON). 1981-1988: commissielid van de Gemeentelijke Advieskommissie (Indicatiecommissie Bejaardenoorden Nijmegen), 1988-1997: voorzitter van het beleidsoverleg Regionale Opnemingskommissie Psychogeriatrie (regio Nijmegen) en Regionale Opnemingskommissie Somatiek (regio Nijmegen), 2006-heden: bestuurslid Jan Jongmansfonds, vanaf 2009 voorzitter. Gehuwd met Inge (DCJM) van Schie, drie kinderen: Rogier, Juliette en Céline. Pianist Studentenkerk Nijmegen (1969-heden). Lid Geologische Activiteiten kring Arnhem/Nijmegen (1979-heden, voorzitter van 2000-heden). Lid Nijmeegs Universitair Kamerkoor Audite Nova (2000-heden, voorzitter van 2007-2010).

Kam, de, Frans (1959-1964).

Kappelhof, Johan (1974).

Kempen, van, Gé (1961-..).

Kerkhove, Nico van de, (1956-1958?) uit Hulst, sportleraar.

Kerstens, Jan, * 1945 (1959-1965), uit Hoeven.

Keijzers, A.A.M. (Fons) (1956-1964).

Kieboom, van den, Ad * 1955 (1967-1974). Na Ypelaar heb ik Deense taal- en letterkunde gestudeerd in Utrecht. Daarna Theaterwetenschap. Gewerkt als dramaturg, regisseur, tekstschrijver en sinds 1995 redacteur (Scandinavische literatuur en Nederlandse literatuur) bij Uitgeverij De Geus. Breda. Toch weer Breda. Nooit getrouwd, wel drie kinderen, waarvan er al weer twee studeren. Schrijf nog steeds voor toneel en af en toe voor tv.

Kloeck, M. (1948-), uit Nieuw-Vosmeer.

Knibbeler, Harry (1944-), uit Breda. Getrouwd in 1962. Overleden in 2005.

Knipscheer, Kees (-1961), uit Den Hout. Ging in Hoeven weg, studeerde sociologie in Tilburg. Later hoogleraar gerontologie in Nijmegen.

Knipscheer, C.P.M. (Piet) (1948-), uit Den Hout. Uitgetreden. Daarna werkzaam in Twente.

Kock, Berry (1974). Studeerde scheikunde, gepromoveerd, werkzaam bij Philips in innovatie licht-industrie.

Kock, Jan (1961-1969).

Kock, Ruud (1966-1968..)

Koenraad, J.C.M. (Jan), * 19 juli 1938 (1950-1955).

Koenraad, Wim, uit Steenbergen.

Koenraadt, Guus (1953), neef van vicaris Koenraadt.

Koenraadt, Gori (1959).

Koenraadt, Piet (1959-1966).

Koevoets, Jos (1957-1963), uit Bergen op Zoom, Gymnasium A, studeerde theologie in Hoeven en Tilburg, en fundamentaaltheologie in Nijmegen. Doctoraal examen bij Edward Schillebeeckx en Ad Willems. Werkte als docent en decaan aan het Gertrudislyceum in Roosendaal. Hij overleed in 2010.

Koning, Rob (1959-..1963..).

Konings, C.

Koniuszek, Jos (..1966..).

Korst, Harry (..1963..).

Korst, Koosje.

Korst, Peter (1968). Uit Steenbergen.

Kort, de, Jan *1944 (1957-1963), uit Hulst. Na Ypelaer (gymnasium a) en filosofie en theologie in Hoeven en Tilburg, ging ik godsdienstwetenschappen studeren aan de universiteit van Nijmegen omdat de religieuze duiding van het leven mij altijd geboeid heeft. Liefst geen katholieke theologie, eerder een algemener en veelzijdiger benadering van religieuze vragen. Het werd een specialisatie in Boeddhistische filosofie, met als kernvakken godsdienstgeschiedenis, -wijsbegeerte en -psychologie. Studeerde in 1970 bij Etienne Cornélis cum laude af op de onderzoeksmethode van de Franse godsdienstsocioloog Georges Dumézil.

Naast promotieonderzoek bij prof. Etienne Cornélis was ik de eerste twee jaren werkzaam als docent sociale antropologie (Katholieke Leergangen) en als docent maatschappijleer en levensbeschouwing in het secundair onderwijs, waarvan een half jaar als schoolleider. Daardoor raakte het schrijven van het proefschrift over Dumézil uit zicht. Bijgevolg belandde mijn onderzoek in overleg met mij bij een promovendus in Leiden, waar het ook werd afgerond.

Was verscheidene jaren bestuursvoorzitter van de toenmalige Stichting Katholiek Onderwijs Bergen op Zoom Noord, redacteur van het tijdschrift Omologie, en van 1976 tot medio 2000 conrector van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. Bijna mijn hele werkzame leven ben ik dus schoolleider geweest, maar ik combineerde het conrectorraat met de verzorging van een aantal lessen in uiteenlopende vakken (maatschappijleer, levensbeschouwing, later nog Grieks en Klassieke Culturele Vorming). Ik heb me verzet tegen de herhaalde en verkeerde politieke bemoeienis met het onderwijs, wat niet Den Haag maar mij uiteindelijk opbrak. Toch kan ik dankbaar terugkijken op een fijne onderwijstijd!

De eerste pensioenjaren werden gevuld met mantelzorg én met het schrijven van een kerkhistorisch proefschrift over de dissidente katholieke notaris Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944). In mijn studie krijgt een ‘andere katholiek’ die confessionele politiek en verzuiling radicaal afwees, een gezicht. Op mijn 65e gepromoveerd aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Tilburg University (2009, ZHC); promotor was Peter Nissen.

De laatste jaren was ik voorzitter/respectievelijk vicevoorzitter van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’. In dat verband mede eindredacteur van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576).

Vanwege gezondheidsproblemen woon ik nu afwisselend in Hulst en aan zee.

Kortmann, Constantijn (Tijn) (..1957..). Heeft slechts een jaar op Ypelaar gezeten, daarna heeft hij het gymnasium doorlopen op het O.L.V. Lyceum in Breda. Hij heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en is daar hoogleraar staatsrecht en algemene staatsleer geworden en decaan van de juridische faculteit. Hij was hij lid van het Kamerkoor Ton sur Ton. Op 24 januari 2016 overleden.

Kostermans, C.P.E.M. (Kees) * 1952 (1964-1970), Theologie, Katholieke Hogeschool Tilburg, 1970; Geneeskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1976; Public Health, John’s Hopkins School of Public Health, Baltimore, USA, 1991. Werkzaam bij de Wereld Bank sinds 1992 als Lead public health specialist, Zuid Azië Regio.

Krebbekx, Peter (..1963..)

Krijger, de, R.F. (1953).

Krijnen, Ad, * 1934 Breda (1947-1953). Als 11-jarige een jaar bij broeder Servatius in Huybergen, en na het admissie-examen in een lokaal van de Jozefschool aan de Singel in Breda, drie jaar klein-seminarie in Dongen en in 1950 in het nieuwe gebouw van de Ypelaar. Groot-seminarie Hoeven van 1953 tot 1959. Priester gewijd 23 mei 1959. Kapelaan in Terneuzen en Breda. Studeerde van 1966 tot 1969 sociologie in Tilburg. Tot 1997 werkzaam bij het Provinciaal Opbouworgaan (PON) in Tilburg en het Provinciaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg (POZ). Promotie in 1987 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Kennen binnen coördinaten. Een kennissociologische studie over de clericale elite in de rooms-katholieke kerk. In 1970 gehuwd met Margriet, zus van Hans de Hingh. Werkte mee aan de tijdschriften Geroepen en Kwartaalblad Mariënburgvereniging. Geroepen bestaat niet meer. Nog steeds redacteur van MV-magazine – van en voor kritisch katholieken. Zie verder: https://www.churchauthority.org/sponsors/sponsorsi-k.asp

Krijnen, Piet (1953-1960). † 6 mei 1981.

Kroon, de, Anton (-1963).

Kroon, de, Ad.

Kroon, de, Piet (1968). Uit Breda, Fatimastraat.

Kuijpers, Ad, * 1-1-1947 (1959-1963). Na mijn Ypelaar-tijd ben ik vrij snel gaan werken als administrateur bij de Gemeentepolitie Breda. Na ruim 43 jaar als politie-ambtenaar te hebben gewerkt ben ik in 2008 met pensioen gegaan. Momenteel ben ik actief als voorzitter van de Seniorenclub van oud-politie-ambtenaren in het district Breda. Samen met mijn vrouw vullen we ons leven in met fanatiek beoefenen van de bowlingsport. Gedurende 50 jaar hebben we in die sport heel veel beleefd, voornamelijk plezier. Toernooien en kampioenschappen brachten ons niet alleen in diverse Nederlandse plaatsen, maar ook vele Europese landen hebben we, in combinatie met bowling, bezocht.

Kuipers, M.C.M. (Michel), * Gouda 1949 (1962-1968). Na het examen in Ypelaar stond ik voor de principiële keuze om ofwel door te studeren waar ik erg goed in was, te weten wiskunde, of te kiezen waar mijn hart lag, dat in de kunst ligt. Ik ben uiteindelijk na Ypelaar naar de kunstakademie St Joost in Breda gegaan. Dat was nogal een culturele schok voor mij, de overgang van een redelijk streng regime van het internaat naar de vrijgevochten wereld van de kunst. Ik heb dan ook heel veel moeite gehad met deze overgang. Contact met het vrouwelijk geslacht was voor mij lange tijd erg ongemakkelijk. Met een extra studiejaar aan de akademie ben ik daar heel goed afgestudeerd aan de afdeling plastische vormgeving in keramiek (zeg maar beelden in klei). Na mijn studie heb ik een studiebeurs gewonnen voor een postgraduate in Engeland waarvan ik slechts een jaar gebruik heb gemaakt. Terug in Nederland ben ik met collega studenten een gezamenlijk atelier gestart in Eindhoven, toevallig in een huis dat in bezit was van Martien Coppens. Al heel snel werd ik gevraagd voor een deeltijd onderwijs baan aan de leraren opleiding in Tilburg en daarna heb ik nog vele jaren les gegeven aan verschillende kunstakademies in Nederland, waarvan de laatste 18 jaar in de Koninklijke Akademie voor kunst en Vormgeving in Den Bosch, waar ik afdelingscoördinator was. In 2000 ben ik daar moeten stoppen als gevolg van gezondheidsproblemen. Mijn werk in de keramiek heeft zich over de jaren ontwikkeld van vrije keramische beelden naar monumentale beelden in de openbare ruimte. Maar sinds 2000 heb ik mij gaan toeleggen op het ontwerpen van persoonlijke gedenkbeelden voor op graven en de ontwikkeling van een collectie bijzondere urnen. Vooral bij dit laatste werk heb ik het gevoel dat mijn opleiding aan het klein-seminarie in een andere vorm een plaats heeft gekregen. – www.michelkuipers.nl

Kuypers, Frans (1946), uit Vrachelen, buurtschap tussen Oosterhout en Den Hout. Priester gewijd in 1958. Uitgetreden.

L

Lambregts, A.A.M. (Antoon, Toon) (1961-1967), uit Etten. Studie theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg, daarna sociologie aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Katholieke Hogelschool Tilburg. In 1975 verhuisd naar Rotterdam als opbouwwerker, vanaf 1985 manager Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. In 1992 gehuwd met Mirian Zimmerman, beeldend kunstenaar. Drie kinderen: Timo (1993), Lisa en Rhea (1996). Woont op Goeree-Overflakkee. Heden bestuurder van de Molenstichting Goeree-Overflakkee.

Lanen, van, To(o)n * 1948 (1958-1966), uit Baarle-Nassau. Bijnaam “Toontje”. Was altijd al een sportman. Fontys Sporthogeschool (KALO (1968-1973), Academie voor Fysiotherapie West Brabant (1974-1976).

Lanen, van, A.P.C. (1959).

Lanen, van, W.G.A. (Wim) (1957-1964).

Lannoye, Lucien, * 1949 (1963-1965). Na mijn middelbare school, die ik op 3 verschillende plaatsen volgde (Don Rua in ’s-Heerenberg, Ypelaar, KWL in Oostburg), deed ik uiteindelijk staatsexamen. Na enkele jaren tekenacademie in Tilburg, ging ik studeren aan het Brabants Conservatorium, waar ik afstudeerde. Na twaalf jaar onderwijservaring ging ik later opnieuw aan het Conservatorium studeren om mijn eerste-graads onderwijsakte te halen. Gaf vele jaren les op Weredi in Valkenswaard en gaf drie jaar les als hoofdvakleraar aan het Brabants Conservatorium. Na een ongeval werd ik afgekeurd in 2005 en woon sinds 2006 in Spanje.

Lauret, Vincent, * 15-12-1949 (1967-1968), uit Boschkapelle, toen gemeente Vogelwaarde, nu gemeente Hulst. Na de 5e klas lagere school naar Wernhoutsburg, daar “Voorbereidende klas” gedaan, i.p.v. 6e klas thuis; Wernhoutsburg 1961-1967. Ypelaar 1967-1968 (alleen eindexamenjaar). Studie wiskunde met bijvak Computer Science in Nijmegen. Docent Wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 1975-2013, laatste 12 jaar ook informatica.

Laureijssen, Jan (1956-1961), uit Alphen (N.Br.).

Lazeroms, Jos (1948-), uit Oudenbosch. Priester gewijd in 1960. Ging na een aantal jaren parochiepastoraat kerkgeschiedenis, medicijnen en psychiatrie studeren. Gevestigd als psychiater te Beuningen. Thans gepensioneerd. Voorganger bij de clarissen in Megen.

Leclercq, Pim (-1964). Ging na enkele jaren Hoeven rechten studeren te Tilburg. Laatste functie kantonrechter te Eindhoven. Gepromoveerd in Tilburg. Gehuwd, kinderen. Woont te Berkel-Enschot.

Leemans, J.

Leemans, Kees * 1948 (1961-1963).

Leenaars, Ad, * 1953 (1965-1967).

Leengoed, van, Pieter * 1947 (1959-1965), uit Oud-Gastel.

Lesmans, F. (1965).

Leijs, A.C.N.P. (Ad), * 1952 (1964-1970). Theoloog. Promotie in de theologie te Nijmegen op 4 april 1995 op Ecclesiological Impacts of the Principle of Subsidiarity. Werkzaam geweest bij de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Met vervroegd pensioen, na dertig jaar voor de religieuze instituten gewerkt te hebben. Bij het afscheid van de KNR op 2 oktober 2015 begiftigd met de pauselijke onderscheiding  ‘Ridder in de Orde van de H. Gregorius’.

Leijsten (Leysten), Frans A.A.A.J. (-1965), uit Breda. Overleden.

Leygraaf, Fr. (1948), uit Oosterhout.

Leyser, van, Bart * 25 september 1941 (1953..1957..), uit Den Hout.

Ligtenberg, Antoon (1947-), uit Dongen. Ging na enkele jaren Hoeven het bibliotheekwerk in. Laatste functie adjunct-bibliothecaris van de Tilburgse Universiteit.

Lips, K. (C.) (1949-..1951), uit Princenhage.

Litjens, Cor (..1965..).

Lockefeer, Gé, uit Sint-Jansteen, * 3 september 1931. Gé en Jan Lockefeer waren een eenëiige tweeling, deel van een tweeëiige drieling. Priester gewijd 23 mei 1959. Uitgetreden. Overleden 9 februari 1993.

Lockefeer, Jan, uit Sint-Jansteen * 3 september 1931 (1945-..1953..). Priester gewijd 23 mei 1959. Overleden 14 juni 1985.

Lockefeer, Henk (1959).

Loenhout, van, O.

Loenhout, van, Piet * 1944 (1957-1964).

Loenhout, van, Rob (1974).

Loon, van, M. (1946-), uit Bergen op Zoom.

Loon, van, P.T.M. (Piet) * 1954 (1965-1971). Na Ypelaar, m.i.v. 1971 Nederlands recht aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en daarna postdoctoraal belastingrecht aan de universiteit Leiden. Vanaf 1981 als (adjunct)inspecteur Belastingdienst in Limburg, en vanaf 1984 als inspecteur IB en LB in Zeeland gewerkt tot 1988. Na 4 jaar bij een accountant en belastingadvieskantoor, vanaf 1992 t/m 1996 eigen belastingadvieskantoor in maatschap gedreven, om vanaf 1997 in dienst te treden van koper van ons kantoor.

Loon, van, R. (1951).

Loonen, A. (Fons) * 27 maart 1932 (1945-), uit Dongen. Priester gewijd 23 mei 1959. Pastoor in Raamsdonk, Ossendrecht en Zierikzee. Laatste functie pastor aan de ziekenhuizen in Breda. Overleden 6 juni 2000 aan kanker.

Loose, J. (Koos) (1957), uit Made.

Lourijsen, Wim * 16 december 1934 (1947-), uit Dongen. Priester gewijd 23 mei 1959. Utriusque iuris doctor, uitgetreden en notaris geworden. Gehuwd, één kind. Woont in Voorburg.

Loveren, van, Vital (1969)

Luijsterburg, C.M.A. (Cor), * 1949 (1961-1968). Uit Bergen op Zoom. Studie Nederlands Recht te Nijmegen. Tot 1 september 2013 o.a. Conrector St.-Odulphuslyceum. Daarnaast auteur studieboeken. Nu adviseur Juridische zaken onderwijs.

Luijsterburg, P. (..).

Luijckx, Cees (1949-), uit Roosendaal.

Luyckx, Louis (-1966), uit Bergen op Zoom.

Luykx, P.F.A. (Piet), uit Leur, * 24 juni 1939, verdronken in de Biesbosch op 17 juni 1957.

Luykx, Adri (..1955..-1960). †

Luyten, Ad (1953-1955..).

Luijten, Piet (1954-1960), uit Breda. Studeerde theologie en Bijbelexegese aan de universiteit in Würzburg (?). Promoveerde in de Bijbelwetenschap. Directeur van voormalig Katholiek Diocesaan Onderwijsbureau. Docent aan de Pabo in Breda.

Luyten, P. (1968).

M

Maas, A. (1955).

Maas, G.J. (Ger) (1962-1969). Studie M.Sc. in Civiele Techniek TU Delft (1977), Strukton, onder meer: Hoofd Afdeling Research and Development (1977-1990), Hoogleraar en voorzitter van de Groep Uitvoering en Organisatie van de Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit bouwkunde (1990-2008), Co-chair van de PBE-Groep (Performance Engineering for Built environments) van de Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit bouwkunde (www.tue.nl) (2008-2015), Directeur Strategie van Koninklijke BAM Groep (www.bam.nl) (1998–2015), bestuurslid IAARC (International Association for Automation and robotics in Construction) (www.iaarg.org) (2000 – 2015), voorzitter High Level Group European Construction Technology Platform (ECTP) (2010-2015); president ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development) (2008-2015). In 1978 getrouwd met Truus van Amelsfort, samen 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Maas, J. (1948-), uit Wouw.

Maat, de, Paul * 27 augustus 1939 (1952-1958), uit Groenendijk. Studeerde theologie in Hoeven en Bijbelexegese aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Nu pastoor in Vlissingen.

Made, van der, Anton (1952-1953). Na twee jaar Ypelaar naar de handelsschool in Tilburg gegaan. Na enige jaren werd mijn vader ziek en moest ik thuiskomen om de zaak, een brandstoffenhandel, draaiende te houden. In 1972, met de komst van het aardgas, heb ik die zaak moeten liquideren en ben in dienst getreden van Citroën Nederland. Daar ben ik 26 jaar in dienst gebleven en na diverse functies uiteindelijk inkoper auto-onderdelen en accessoires geworden, wat ik altijd met veel plezier heb gedaan. In 1998 ging ik met de VUT, die toen nog bestond. Mede doordat onze zoon in het buitenland werkte hebben we daarna grote reizen gemaakt o.a. naar Indonesië, Vietnam, Thailand, Australië en Mexico. Woon nu in Oosterhout.

Maes, Jack, * 1952 (1964-1967). Na de lerarenopleiding in Tilburg ben ik in 1978 gaan werken op de Pius XII-mavo in Oudenbosch. Vakken AK en EN. Na twee fusies is dat nu het Markland College geworden, waar ik nog steeds met veel plezier in eigenlijk alleen Havo-theoretische brugklassen les geef. Daar naast heb ik altijd wel leerlingen begeleid op het gebied van spelling en andere problemen.

Magermans, A.H. (André) (1954-1961), uit Breda.

Manacker, van den, Wil (Willy) (1954-1960). Priester gewijd. Studeerde in Nijmegen af in moraaltheologie, bestuurslid van Fokas (studentenroeivereniging). Docent maatschappijleer en levensbeschouwing aan de PABO in Nijmegen.

Mangnus, A. (1949-), uit Stoppeldijk.

Mangnus, T.H. (Theo), * 1952 (1964-1968). Na de lagere school in Heikant op het Klein Seminarie Ypelaar intern geweest van 1964 tot 1968. In de klas met Andre Mulders, Jan Hontelez, Martin Paalvast, Kees (Fred) van de Heijkant. Toen samen met Tonny Kroes terug naar Zeeuws Vlaanderen, naar het Jansenius in Hulst. Met Guus op vakantie op de brommer. Met veel klasgenoten naar Nijmegen gegaan. Vanaf 1970 daar geneeskunde gestudeerd in Nijmegen, huisarts geworden in Tegelen. Getrouwd met Jeannete in 1975, 4 kinderen: Maarten, Irene, Ellen en Lukas.

Martens, Jos, * 1938 (1952-1953). Sint Johan Berchmans-mavo Roosendaal (1954-1955).

Martens, Wilfried (1959-1966). Overleden december 1992.

Matthijssen, Jacques (-1963), uit Rijsbergen.

Meer, van, G.F.B.F. (Gerrit) (1965).

Meeus, Wim (1960-1967), uit Made. Is psychologie gaan studeren in Nijmegen. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.

Meeuwissen, Jan, * 1954 (1966-1973). Ik werk sinds 1982 voor UN-Habitat, getrouwd met een Keniaanse in 1987 en we hebben een dochter geboren in 1994. Ik woon al meer dan twintig jaar in het buitenland: Sri Lanka, Nigeria, Bhutan, Kenia en nu Japan. Bijna ieder jaar komen we naar Nederland op bezoek bij familie en vrienden.

Merriënboer, van, J.O.J. (1966-1968). Uit Zundert.

Merriënboer, van, Piet (..1953..). Na uittreden docent geworden op Markendaal.

Mertens, Jan (1960-)

Meulen, van der, Jan. Zijn vader was burgemeester van Teteringen. Hij was een van de eerste uitgetredenen in het bisdom Breda. Later directeur van Lievenshove.

Meuwese, Bas (1974). Studeerde medicijnen.

Meuwese, P.H. (1948).

Michielsen, J. (1949-), uit Chaam. Priester gewijd 1958.

Mierlo, van, Frans (..1953-1955..).

Mil, Peter van (..1966..).

Moelands, Jan (1956), uit Breda.

Moeleker, Leo (-1963), uit Middelburg, getrouwd met een zus van Loek Burm.

Moerenhout, Peter (..1965..), uit Made.

Mol, A.L.G. (Ad), * 24 januari 1943 (-1961), uit Etten. Afgestudeerd als jurist, is werkzaam geweest bij het bisdom Breda.

Mol, C.C.M. (1965).

Mol, Lidwien.

Mol, Nico

Mol, Wilfried (1954-1956), neerlandicus, docent.

Mol, W. (1948-), uit Breda.

Mol, Wim (1955-1962), van Breda, Ginnekenweg. Woont in Noordwijk.

Moors, Cornelis, * 1942 (1954-1958).

Morres, H.F.M. (Harry) (1955-1963), uit Hulst. Psychotherapeut in Zeist. – Website: https://www.hfmmorres.nl/index.html.

Mous, Maarten (1974). Studeerde wiskunde, gepromoveerd, studeerde Afrikaanse letteren.

Mouwen, H.W.A.M. (Hiëron) (1960..1963..).

Mouwen, J.M.A.M. (1959).

Mouwen, Ton, * Wouw 1941 (1953-1959). Vanuit kostschool Ste Marie te Huijbergen in 1953 naar de Ypelaar gekomen tot 1959. Van 1959 tot 1961 Latijnse School te Gemert, waar we woonden in kosthuizen in het dorp, te midden van de bewoners. Dat was een verademing. Nog steeds hebben we elk jaar een reünie van oud-studenten van die school. Dat voelt als een warm bad. In 1961 ingetreden in de abdij van Berne van de Norbertijnen te Heeswijk voor opleiding priesterambt. In 1968 diaken gewijd door bisschop Bluijssen. Pastorale jaren gedaan in Eindhoven (TIE) met stages op de levensschool in Breda en verpleeghuis in Beek (bij Nijmegen) en psychiatrisch ziekenhuis in Apeldoorn, als voorbereiding op een pastoraal ambt in de ziekenhuiswereld. In 1969 uitgetreden en eind 1970 gehuwd. Twee kinderen (dochter: HBOV, wijkverpleegkundige, en zoon: architect TU-Delft) en zes kleinkinderen. Wat een rijkdom! Na 1969 in verschillende ziekenhuizen gewerkt. In 1973 diploma B (psychiatrie) en in 1976 diploma A (UMC Utrecht). Tot 2001 als IC-verpleegkundige gewerkt op de Hartbewaking (CCU) van het UMC Utrecht. In 2001 met FLO pensioen. Daarna aktief in de milieubeweging en politiek (D66). Daarnaast actief als oppas-opa tot nu toe. Woon nu in Zeist.

Mulders, André.

Mulders, E. (1949-), uit Alphen.

Mulders, Mark, * 1943 (1955-1956). Na de schooltijd diverse beroepen gehad. Via bouwkundig tekenaar en zelfstandig architect naar docent fotovormgeving aan een kunstopleiding. Ben nu met vervroegd pensioen en geniet van de vrije tijd door veel te reizen en te varen.

Mulders, Ward, uit Alphen.

Musters, Jan (..1963-1966).

N

Näring, Wim, * 1949 (1961-1966). In 1966 overgestapt naar HBS (B), één jaar wiskunde gestudeerd in Nijmegen en daarna bij Shell gaan werken in de IT-tak (Informatie Technologie). Na 40 jaar Shell in binnen- en buitenland nu met pensioen. Wij wonen in Assen. De twee kinderen zijn al lang uitgevlogen. Ik doe vrijwilligerswerk voor het Drents Museum, en werk nog tijdelijk aan een project voor Shell/NAM.

Nassau, van, Gerto (1974). Werd tandarts.

Naye, B.

Neele, Hans, * 1948 (1967-1968), uit Wernhout. Ik ben in 1976 getrouwd met Anneke en samen hebben we 2 kinderen, Marlou 1982 en Inge 1985. Marlou is vanaf 1990 gehandicapt als gevolg van een ongeval, en woont in een zorginstelling. Inge woont samen en is moeder van een zoontje Dex (2011). Ik ben na school meteen gaan werken en ik heb bij de belastingdienst verschillende opleidingen gevolgd. Vanaf 1977 tot 2012 heb ik gewerkt bij een waterschap als hoofd invordering tot 2008 en vanaf 2008 als beleidsadviseur. Tot 1 mei 2012 bij een belastingsamenwerking en na die tijd met pensioen. Tijdens mijn werkzame leven ben ik actief geweest binnen de vakbond als lid van het Georganiseerd Overleg, vakbondsconsulent en lid van een regionale en landelijke groep.

Neelen, Jan, uit de Rith. Woont tegenwoordig in Berkel-Enschot.

Nijnatten, van, Piet (1949-1956), uit Princenhage.

Nijnatten, van, Willem (Wim) (1968). Uit Etten. Huisarts in Den Bosch.

Nieuwesteeg, Marien, uit Etten-Leur.

Nobelen, Miel (1970-1971)

Nollen, Hans (-1962).

Nooren, P. (1963-).

Nootenboom, Ad, uit Breda. Zijn vader werkte bij de Koepel. Na Ypelaar naar het groot-seminarie Hoeven.

Nooyens, J. (1947-), uit Princenhage.

O

Obels, L.

Oerlemans, A. (Toon) (1969), uit Dongen. Kwam van Wernhoutsburg.

Oers, van, Jac * 11 februari 1939 (..1957..), uit Wouw.

Ooijens, Jan, * Made-Drimmelen 29 mei 1941 (1956-1960). Na drie jaar Beekvliet, het kleinseminarie van het bisdom Den Bosch in Sint-Michielsgestel, in 1956 overstap naar Ypelaar. Van 1960-1962 studie filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en woonachtig op het college voor Latijns Amerika. Na militaire dienst volgde de studie sociologie aan de Universiteit Utrecht (UU) en eind 1969 vertrek naar Mexico om vier jaar voor Unesco te werken bij het Regionaal Centrum voor Functionele Alfabetisering in Latijns Amerika. Vanaf 1974 tot de pensionering in 2006 medewerker van de vakgroep Culturele Antropologie van de UU. Naast de onderwijs- en onderzoekstaken bij die vakgroep begeleidde hij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en NGO’s talrijke projecten voor ontwikkelingssamenwerking in Latijns-Amerika.

Oomen, Adri, * 1947 (1959-1967), van de Valkenierslaan (Ginneken, Breda). Getrouwd door priesterleraar Melsen (Frans), twee kinderen en vier kleinkinderen. Woont in Oirschot.

Oomen, Adriaan (Ad), * Ginneken en Bavel 6 maart 1938 (1950-1956, staatsexamen Gymnasium A), filosofie, noviciaat en theologie Witte Paters (1956-1960), Landbouwhogeschool Wageningen, landbouwkundig ingenieur (1950-1968), Ministerie van Landbouw en Visserij, (landbouw-)ontwikkelingssamenwerking Nederland, Europese Unie, FAO, WFP (1968-1973), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking (1973-1988), European Centre for Development Policy Management, Maastricht (1988-1998), sinds 1998 met pensioen, woonachtig in Maastricht.

Oomen, J. (1948-), uit Chaam.

Oomen, Jacques, * 1946 (1958-1964). Na 2½ jaar Bovendonk in Hoeven, in 1967 studie psychologie in Nijmegen, vervolgens werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut, dus uiteindelijk toch nog terecht gekomen in de “zielzorg”. De laatste veertien jaar voor mijn prepensioen hoofd van een specialistische kliniek, die ik zelf heb opgestart, binnen Vincent van Goch (GGZ) te Venray. Daar werden uitbehandelde patiënten met ernstige angst- en dwangstoornissen opgenomen en binnen vier maanden weer op weg geholpen. Vervolgens tot vorig jaar, als zzp-er, als docent verbonden aan RINO Zuid te Eindhoven en als trainer/coach van verpleegkundige teams werkzaam binnen Vincent van Goch te Venray, m.n. binnen de chronische psychiatrie.

Oomen, Jos, (-1964). Geerstraat 2, Etten.

Oomen, Pim (1969). Studeerde bedrijfseconomie en werd directeur/bestuurder van grote bedrijven, o.a. Numico.

Oomen, Ton (Tonny) * 1942 Roosendaal (1954-1957). Ik deed uiteindelijk HBS-b op het Norbertuslyceum te Roosendaal, studeerde in Nijmegen, maar vergat de examens te doen. Via de radio in Hilversum, in de journalistiek terecht gekomen: onder andere free-lance radioverslaggever voor KRO’s “ECHO” (“Weerklank van het Dagelijks Gebeuren”) en Maandblad  “BijEEN”. Dan naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken als woordvoerder en voorlichter van minister Jan Pronk met talloze internationale vergaderingen over de hele wereld. Dan naar het ministerie van Landbouw (ministers Van der Stee en Braks) als plv. Directeur Voorlichting en Externe Betrekkingen en daarna Hoofd Internationale Betrekkingen. Vervolgens naar de FAO, FAO-Representative: zeven jaar La Paz, Bolivia, vijf jaar San Salvador in El Salvador en Guatemala en vijf jaar op het FAO-hoofdkwartier als Senior Policy Advisor in Rome. Woont in Tarija, in het zuiden van Bolivia, maar verblijft (on-)regelmatig in Nederland. Tweemaal gehuwd: oudste dochter, Igna, is bekend asiel-advocaat te Amsterdam, tweede dochter, Annetje, is Human Ressources expert te Den Haag. Uit mijn tweede huwelijk: oudste dochter, MaríaJosé,  bereidt haar proefschrift (vrouwenemancipatie en criminologie) voor in Cambridge en zoon Thomas, studeerde in Maastricht en London (duurzame stadsontwikkeling en watermanagement) en begint nu zijn tweede masters in Wageningen (Land and Water).

Oomens, J.

Oorschot, van, Jan (..1967..).

Oosterbos, N. (1949-), uit Roosendaal.

Oosterhout, van, Jan (..1963-1966).

Oosterum, van, F. (..1962..).

Oostvogels, F.M.P. (Frans), * 1935 (1948-1953), uit Nispen. Gymnasium B staatsexamen 29-10-1953, Natuurkunde TU-Eindhoven 24-06-1968, Kockx drukkerij Breda 1-1-1954 tot 31-10-1955, Militaire dienst 21-11-1955 tot 28-08-1957, Philips 5-8-1968 tot 31-12-1991 Ontwikkeling lampen Roosendaal, Maarheeze, Eindhoven en Turnhout. Gehuwd met Toos Bartels 31-9-1961. Twee dochters Ellen 20-10-1962, Lidia 2-10-1965. Nu samen met Toos op pensioen in een appartement in het centrum van Turnhout.

Oostvogels, M. (1953).

Osse, Dé (1974).

Osta, van, Kees. Na vier jaar Ypelaar ging hij naar het Norbertuslyceum in Roosendaal. Daarna studeerde hij rechten in Nijmegen. Ging in militaire dienst en werkte daarna bij ABN-AMRO als districtsdirecteur. Is op 56-jarige leeftijd overleden.

Otten, Stephan, * 1953 (1967-1973). Overleden op 9 maart 2011.

Overveld, van, Kees * 1948 (1960-1968). Uit Roosendaal.

Overveld, van, Paul * 31 juli 1940 (..-19571958..), uit Rucphen.

P

Paalvast, Martin (1964).

Peeters, Johan (-1962), uit Rucphen.Heeft op Bovendonk-Hoeven gestudeerd, en daarna in Tilburg sociologie.

Pelkmans, Antonius Gerardus Maria (Toon), * Baarle-Nassau 3 december 1940 (1953-1959), uit Baarle-Nassau. Na het behalen van het diploma gymnasium A naar het groot-seminarie Bovendonk in Hoeven gegaan. Na de gebruikelijke twee jaar filosofie en vier jaar theologie ben ik in 1965 tesamen met twaalf jaargenoten tot priester gewijd. Vervolgens werd ik benoemd als kapelaan te St. Willebrord, waar ik als zodanig tot 1968 heb gewerkt. In 1968 ben ik pastorale theologie en psychologie gaan studeren aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Tijdens die studie ben ik getrouwd en na afstuderen ben ik werkzaam geworden op het terrein van de jeugdbescherming/ jeugdzorg. Na enkele staffunkties ben ik toegetreden tot de direktie van een instelling voor jeugdhulpverlening in Den Bosch aanvankelijk als adjunct-directeur en al snel als directeur. Die funktie heb ik bekleed tot aan mijn vervroegde pensionering  in  1999. Na mijn pensionering ben ik jarenlang actief gebleven als lid, penningmeester, voorzitter van diverse besturen, raden van toezicht en adviesraden op het terrein van psychiatrische hulpverlening, van cliënten/patiëntenorganisaties en kerkelijke organisaties. Daarnaast lid van schoolbestuur en kerkbestuur in de wijk waar we wonen en lid van de projectgroep tot samenvoeging van 7 parochies in Nijmegen. Op dit moment nog lid van de wijkraad.

Peters, Jan (1969).

Pitt, Herman (1945-), uit Breda. Kapelaan in Steenbergen.

Plompen, Lex (1957-1963), uit Hoogerheide. Ik ben nog even naar Groot-Seminarie Bovendonk, in Hoeven, gegaan, maar na een trimester ben ik in Utrecht Nederlands gaan studeren. Het was beter, volgens een psychiater, dat ik meer in de gewone wereld kwam. Er waren vermoedens van homoseksualiteit – achteraf bewaarheid – vandaar dit advies.[2] Maar toen het jaar daarop, 1964, in Nijmegen een kandidaatsopleiding theologie startte deed ik dat toch liever. Via een collegastudent die Augustijn was ben ik in het Augustijnenconvent in Nijmegen op kamers gaan wonen en dat bleek besmettelijk, ik werd ook Augustijn. Een dispuutgenoot die bij mijn inkleding was vertelde me later dat het was alsof ik met een lelijk meisje trouwde – je zegt daar niets van, maar je vindt het wel heel jammer. Het leven als Augustijn heeft niet langer dan een jaar of drie geduurd. Ik heb er wel mijn latere levenspartner leren kennen, wat overigens pas bleek nadat ook hij uitgetreden was. Ik heb mijn theologiestudie afgerond – specialisatie islamologie, naast kandidaatsexamens in filosofie en semitische talen – maar had intussen het geloof verloren. Ik ben daarna werkzaam geweest in het wetenschapsbeleid, eerst bij de toenmalige Academische Raad in Den Haag en vervolgens bij de organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) (nu NWO). Mijn mooiste bijdrage en herinnering aan het werk daar is de invoering van de Spinozapremie, een hoge onderscheiding voor wetenschappelijke prestaties waaraan een fors geldbedrag is verbonden voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Pol, van der, Jean-Pierre, uit Rijen (1963-..1968..).

Polspoel, Arthur, uit Sint Jansteen (1956-1957) studeerde in Hoeven en Tilburg (doct. cum laude), werd pastoraal werker in Dongen en later supervisor aan de Theologische Faculteit TilburgPoppe, J.E.E. (1955).

Poppel, van, P.H.M. (Paul) (1956-1962).

Postma, Klaas (..1967..).

Pottelberghe, van, Paul (1959).

Puntman, Paul (1962-1967)

Q

Quirijnen, Fr. (1945-1952), uit Ginneken.

R

Raamsdonk, van, G.H.G.M. (1949).

Raamsdonk, van, P. (1949-), uit Den Hout.

Rampaert, G.L.A.M. (Guido) (1956), uit Roosendaal.

Raymaekers, Martijn (..1966..).

Razenberg, Jan, * 03-11-1948 (1960-1963). Na op 11-jarige leeftijd een voorberei­dend jaar op de Latijnse School van de Paters van de Heilige Harten in St. Oe­denrode te hebben gezeten, ben ik in 1960 naar Ypelaar gegaan, waar mijn broer Kees zat en later ook mijn broer Willem. Na het vroegtijdig overlijden van mijn vader in november 1963 heb ik mijn middelbare school elders afgerond, waarna ik gedurende 35 jaar werkzaam ben geweest in directiefuncties binnen het bankwezen, ontwikkelingswerk, volwassenenonderwijs en kunstensector. Op vijftigjarige leeftijd heb ik het roer omgegooid en ben ik me fulltime gaan richten op mijn grote passie om te schrijven. Op mijn website https://www.janrazenberg.nl staan videoclips van mijn laatste zes boeken over onder andere: armoede in Nederland, kindermisbruik, vrouwenhandel en vraagstukken over ‘leven en dood’.

Razenberg, Kees, * 1946 (1958-1965), uit Oosterhout. Overleden.

Razenberg, Willem, * 1950 (1963-1970). www.razenberg.nl.

Reeper, de, Frans (1962-1966). Na de 4e klas mocht ik niet meer terugkomen naar de Ypelaar van mijn ouders. De belangrijkste reden was dat het kostgeld ennorm was verhoogd vanwege de exploitatie-problemen door het snel slinkende aantal leerlingen. Bovendien moest ik toch eigenlijk ieder weekend naar huis gaan omdat er in het weekend niets meer te beleven was. De Brabantse leerlingen konden dan makkelijk naar huis gaan, maar ik kwam uit Vlissingen, Zeeland, een lange reis per trein die natuurlijk ook nog de nodige centjes kostte. Daarom besloten mijn ouders om mij weer naar huis te laten komen. Wellicht speelde daar ook de zeperd die mijn vader bij de Regent had opgelopen een rol. Het betekende dat ik naar het stedelijk gymnasium van Middelburg moest gaan. Een mogelijk voordeel was daarbij dat mijn zus die een jaar jonger was, daar al op school zat. Het was een enorme overgang om daar naar school te gaan. De sfeer was er anti-katholiek en sommige leraren lieten dat ook nadrukkelijk blijken. Zij vonden iemand die van een katholieke school afkomstig was minderwaardig. De sfeer was elitair en mijn vader die best een goede baan had, was iemand die zich altijd minder voelde en dat ook op mij overdroeg. Daardoor had ik ook het gevoel dat ik op die school een tweederangs figuur was. Het belangrijkste was dat er op die school meisjes waren en dat ik absoluut geen idee had hoe ik met hen om moest gaan. Daar had ik veel problemen mee. En dan tenslotte: het niveau van die school dat was een stuk hoger dan in Breda. Op de Ypelaar was ik altijd een van de betere/beste leerlingen. Ik werkte niet hard en was tevreden met een 7 gemiddeld maar dat kon ik makkelijk halen. Mijn vader wilde dat ik een 8 gemiddeld haalde, maar niet te fanatiek leren was eigenlijk de enige mogelijkheid om me tegen hem te verzetten. Ik kwam toch ieder jaar terug thuis met een boek als prijs voor mijn schoolprestaties persoonlijk overhandigd door de bisschop. In Middelburg lag het tempo bij Grieks en Latijn twee keer zo hoog als wat wij gewend waren. Met Homerus kwamen we op de Ypelaar niet verder dan 15 verzen, maar in Middelburg lag dat tussen de 30 en de 40. Ga er maar aan staan! Scheikunde werd op die school ook op een hele andere manier geven en voor het eerst van mijn leven begon ik onvoldoendes te halen. Voor scheikunde heb ik zelfs nog een keer in de zomer extra lessen moeten doen. In plaats van een van de beste leerlingen was ik een van de slechtste. Een pijnlijke confrontatie met mijn eigen beperkingen. Uiteindelijk heb ik wel zonder doublures mijn eindexamen kunnen halen. Daarna ben ik na veel moeite thuis geneeskunde gaan studeren. Maar dat beviel me niet vanwege de materialistische instelling van de docenten. En daarbij kwam nog dat er vaak een tekort aan kennis was in de geneeskunde: van veel ziektes kende men de oorzaak niet of zeer beperkt. Ik wilde meer in de geest verdiepen. Daarom ging ik psychologie studeren, maar dat viel tegen. De nadruk lag daarbij op het gedrag van dieren: apen, duiven en ratten. Het was een teleurstelling dat er weinig interesse was in het innerlijk van de mens. Een leuke bijkomstigheid was dat ik wel in staat was om met een stel studievrienden colleges filosofie te volgen van professor R.C. Kwant. Het ging met name over de existentialisten. Ik snapte er niet zoveel van, maar ik vond het razend boeiend. Ik ben in die tijd vrij snel in het actiewezen terechtgekomen. Het was de tijd van de stadsvernieuwing en van Jan Schäfer. Via buurtacties in Utrecht ben ik uiteindelijk daar op mijn 24e in de gemeenteraad beland voor de PvdA. Dat heb ik zes jaar gedaan, totdat ik getrouwd ben en verhuisde naar Hilversum. Als eerste baantje had ik de taak van fractie-assistent voor de PAK-fractie in de gemeenteraad van Utrecht, daarna het raadswerk, dat betaald werd zodat ik zonder verdere verhoging van mijn studieschuld kon studeren gedurende langere tijd. Na het raadswerk ben ik bij de werkgroep 2000 in Amersfoort terecht gekomen en heb daar in de verkeer- en vervoersfeer gewerkt. Vervolgens bij de gemeente Utrecht (ik was daar bekend en ze wilden me graag hebben) in de sfeer van stadsvernieuwingsprojecten en later bij woningbeheer: het beheer van goedkope huurwoningen voor de lagere inkomens. Daar ben ik met een arbeidsconflict weggegaan en noodzakelijkerwijs moest ik toen als zzp-er avant la lettre mijn brood verdienen. Dat lukte heel goed omdat ik allerlei opdrachten kreeg om projecten te realiseren die binnen de ambtelijke organisatie niet van de grond kwamen. Ik werd in de loop van de jaren door diverse gemeentes voor langere tijd ingehuurd en verdiende veel geld als consultant. Als Zeeuw was ik super-zuinig (iets heel anders dan gierig) en mijn spaarzame instelling maakte het mij mogelijk om al op mijn 50e al te stoppen met werken, in de zin van geld verdienen. Daarna ben ik vrijwilligerswerk gaan doen en dat hoop ik nog lang vol te houden. In 1986 was ik in aanraking gekomen met het Tibetaans boeddhisme en na mijn werkzame leven ben ik daar veel mee bezig gegaan: veel studie en ook een reis naar Tibet in 2000. Daarna heb ik samen met mijn partner de zorg voor een stichting voor Tibetanen op me genomen, en dat doe ik nu al jaren. Wij zamelen geld in en besteden dat aan sponsoring van armen, zieken en verweesden en aan projecten die de gemeenschap ten goede komen, vaak op het gebied van onderwijs, watervoorziening en landbouw.

Uit mijn huwelijk heb ik een dochter, Irene, die ik na mijn scheiding, toen zij 7 jaar oud was, jarenlang weinig tot niet heb mogen zien. Het heeft mij heel wat moeite gekost om daar mee om te gaan. Gelukkig is dat nu bijna 30 jaar geleden en sinds zij zelf kleintjes heeft is de relatie nog verbeterd. We hebben het nu heel gezellig samen en ze kan ook heel goed opschieten met mijn partner Heleen, met wie ik al 25 jaar samen ben.

Reijen, van, Kees.

Reijer, de, Eric, * 1957 (1968-1974). Studeerde biologie, molenaar en muzikant.

Reijer, den, Kees * 19-07-1946 (1958-1963). Ik heb op Ypelaar gezeten tot de vierde klas. Na het gymnasium naar de HBS gegaan en vervolgens een carriere in finance gehad met voornamelijk management-functies. Intussen al ruim tien jaar thuis en volop actief met vrijwiligerswerk, met reizen en sporten, en last but not least als oppasopa voor vier lieve kleinkinderen.

Reusel, van, André (1945-), uit Breda. Na Hoeven andere wegen gegaan.

Reys, Theo (..1963..-1967), uit Roosendaal.

Rennen, P.A.M. (1965).

Reyg(h)aert, Wim.

Reyt, van den, G.A.G.M.

Reyt, van der, E.A. (1952).

Riel, van, Frank (1968).

Riel, van, Jan. Woont in Dongen.

Riel, van, P. (1968). Uit Gilze.

Riet, van de, Arthur (Ad) * Hulst 9 april 1947 (1959-1966). Gymnasium alpha. Voorzitter van de Historische Club Jan Baptista Krüger. Studeerde theologie in Tilburg, was docent in Valkenswaard.

Riet, van de, Dick * 02.09.1942 (1954-1962). Oudere broer van Arthur. Hun ouders runden in Hulst het hotel Het Bonte Hert, vader was tevens onderwijzer. Dick vertrok naar de Missionarissen van Mill Hill (Roosendaal, Londen), priester gewijd, uitgezonden naar missie in Afrika. Keerde na jaren om gezondheidsredenen terug naar Nederland en werd pastoor te Dongen. Hij is daar op 31 augustus 1999 onverwachts overleden.

Rijk, de, Johan.

Rijk, Martien, priester gewijd 31 mei 1958. Uitgetreden en wetenschappelijk hoofdmedewerker filosofie geworden in Tilburg. Gepromoveerd in Gent.

Rijvers, J.B.M. (1966).

Roelands, Jan (..1958-1959..).

Roks, Wim (1960-1967), uit Roosendaal.

Rombouts, Adrie, * 1948 (1967-1968). Kwam van Wernhoutsburg.

Rombouts, Jan (1951).

Romme, Jacques (1949-..1953..), uit Rijsbergen. Ging na enkele jaren in Hoeven economie studeren in Tilburg.

Rompa, Paul, uit Breda (1954-1960). Zeven jaar Ypelaar en twee jaar Hoeven; dan medische studie en opleiding tot tropenarts; missie-arts Zimbabwe 1973-1976; huisarts Den Helder (76-78); opleiding orthopedisch chirurg (78-84); orthopeed in ’t Gooi (84-2004); daarnaast werkzaam Indonesië op projectbasis (1992-2010) en Ghana (1992-heden).

Rooy, de, Kees * 1957 (1965-1971). Katholieke Hogeschool Tilburg/tegenwoordig Universiteit Tilburg, docent economische vakken Moller-Lyceum Bergen op Zoom, wonende te Tilburg, getrouwd, twee kinderen.

Rooy, de, J.

Roovers, Janus, * 1942 (1953-1955). Ik ben Janus Roovers, getrouwd met Mia, 2 dochters, 1 zoon, 6 kleinkinderen en woon in Boxmeer. Na 6 jaar luchtmacht, 4 jaar onderwijzer en 30 jaar directeur basisschool heb ik nog steeds goede her­inneringen aan Ypelaar.

Rovers, W.J. (Walter), * 10 juni 1939 Den Hout (1952-1960), uit Den Hout. Voordat ik in 1952 naar Ypelaar ging, was ik eerst nog een jaar op de “kostschool” St. Marie in Huybergen, dit omdat het onderwijs op Den Hout onvoldoende zou zijn voor Ypelaar . Ik was van 1952 tot 1960 op Ypelaar, tweemaal gedoubleerd dus, maar heb zo heel veel “klasgenoten”. En met sommigen heb ik nog zeer regelmatig contact, en met de hele klas, eindexamen 1960, om de paar jaren, bij de klasse-reünie, de laatste in Teteringen in 2016 o.l.v. Fer van Assche. Ik heb goede herinneringen aan Ypelaar. Ik denk dan met name aan de mogelijkheden die de verkennerij je gaf en de laatste twee jaren de voortrekkers. Daarbij was Louis Goosen een belangrijk figuur. Hij nam ons daar soms mee naar culturele objecten, zoals moderne kerken in Duitsland of kathedralen in Frankrijk. Dat was met een klein groepje, met een auto. Wel een beetje selectief, maar het was -voor ons- mooi meegenomen. Ook fijn en goed dat wij er eindexamen hebben kunnen doen. Met dat “briefje” gingen later deuren open. Na “Hoeven” ben ik als diaken werkzaam geweest in de Sacramentsparochie in Breda, tot eind 1969. Ik wilde niet afhankelijk zijn van de kerk, van de collectes daarin. Heb daarom nog een beroep geleerd, nl. van maatschappelijk werker, eerst op de Sociale Academie in Breda, later in die van Rotterdam. Was daar, in Rotterdam, ook een paar jaar als zodanig werkzaam als maatschappelijk werker. Er ging een wereld voor me open. Van Den Hout naar Rotterdam. Ik was er ook gaan wonen en leerde daar Thea kennen. Omdat ik “een voltooide priesteropleiding” had, bleek ik eerstegraads bevoegd voor het onderwijs. Solliciteerde in Doetinchem op het St. -Ludgercollege en ik heb daar zo’n 30 jaar gewerkt, tot 2000. Met veel plezier. Ik gaf er levensbeschouwing en maatschappijleer en was op school ook actief met zaken buiten de lessen, zoals schoolmaatschappelijk werk en later milieuzorg.

Vanaf 2000 ben ik actief in het vrijwilligerswerk in Doetinchem, binnen de RK parochie maar  meer nog in het sociale domein. Zo heb ik een vereniging mee opgericht, nl. WORLD, Werkoverleg Overheid, Religies en Levensbeschouwingen in Doetinchem. Die probeert een verbinding te maken tussen de 20 levensbeschouwelijke groeperingen in Doetinchem. En ook een Stichting, nl.Ontmoetinchem. Deze stichting probeert mensen van verschillende culturen elkaar te laten ontmoeten, met informatie/gesprek, dans, klederdracht, eten enz. Om zo tot meer begrip voor elkaar te komen. Deze stichting heeft contact met mensen van zo’n 20 verschillende culturen. Binnen de kerk ben ik voornamelijk diaconaal actief. Ga soms ook voor bij uitvaarten. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het leven van de heilige Ludger, de naamgever van mijn oude school. Een heilige in de rij van Willibrord en Bonifacius. Hij heeft hier in de Achterhoek rond 800 het christendom gebracht en heeft zijn sporen hier nagelaten.

Ik woon in het buitengebied van Doetinchem, landelijk. Met een grote moestuin, met vruchtbomen en -struiken enz. Om van te genieten, zo lang het kan !? Ben getrouwd en heb twee kinderen en twee kleinkinderen, in Amsterdam en Nijmegen. ‒ Lees van zoon Daniël Rovers het boek: ‘Walter’.

Rovers, Jacques (..1963..).

Rutte, H.M. (1960-1968). Uit Dordrecht.

S

Sadee, Stan, * 1955 (1965-1969).

Sande, van de, Toon (Anton), * 7 september 1951 (1963-1965). Toon van de Sande heeft na twee jaar in 1965 de Ypelaar verlaten en ‘via-via’ uiteindelijk weer theologie gaan studeren. Cum Laude afgestudeerd in de dogmatische theologie met de uitgave van een manuscript over de Eeuwigheid van de Wereld van Bonaventura. Hij is getrouwd met Laetitia en heeft twee kinderen. Na diverse banen in een kerkelijke setting waaronder een op het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Den Bosch heeft hij als “Sailing Pastor” oftewel baggerdominee over de wereld gezworven in dienst van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee. Hij heeft veel trainingen ontworpen en gegeven, o.a. over Seafarers’ Ministry voor de International Christian Maritime Association. Hij was een van de oprichters van het Maritime Piracy Humanitarian Response Programme, een internationaal hulpverleningsprogramma voor piraterijslachtoffers en hun families. In dat kader heeft hij meer dan 300 trainers opgeleid om de Seafarers’ Pre Departure Piracy Awareness Training te kunnen geven. Nu is hij als ZZP’er actief als matroos in de binnenvaart, chauffeur, vertrouwenspersoon en werkt hij aan een ‘Company Disruptive Events Risk Assessment’ voor maritieme bedrijven. Ook doet hij research over de ILO Maritime Labour Convention 2006 met het oog op het ontwikkelen van moderne en toekomstbestendige vormen van zeemanswelzijn in Nederlandse havens. Zijn bedrijfje heeft de naam ‘Spiritension’, een naam die nooit eerder gebruikt werd.  Spiritension staat voor de emotionele energie die vooraf gaat aan veel veranderingsprocessen. Na de emotie komt evenwel de ratio…

Sande, van der, Jan (..1964..).

Sarneel, G. (1947-), uit Hontenisse.

Sarneel, Wilfried, * 1952 (1967-1969), na de lagere school in de Zandstraat in Sas van Gent, ben ik naar het seminarie Wernhoutsburg in Zundert gegaan, daarna twee jaar in Ypelaar, Breda. Vervolgens heb ik nog enige tijd doorgebracht op het Petrus Hondius in Terneuzen. Na deze leuke tijd ben ik gaan werken bij mijn huidige werkgever, al 37 jaar, Yara.

Savenije, Fr. (1949-), uit Breda, zoon van een van de architecten van het gebouw van de Ypelaar.

Schalk, René, * 1955 (1967-1973).

Scheifes, Ansfried (1970-1973).

Scheifes, Servaes (1970-1973).

Schellekens, Peter.

Schelleman, P.J. (Peter) * 26 mei 1943 (1955-1960). Na drie maanden Canisius College heb ik gym bèta gevolgd aan het Jansenius lyceum in Hulst. Daarna studie aan de Universiteit Utrecht; eerst drie jaar rechten en daarna zes jaar Engels, waarvan een jaar aan de Universiteit van Reading. Later ook nog een MBA graad aan de Universiteit van Bradford behaald. Meer dan 30 jaar gewerkt bij de Universiteit Utrecht. Meteen na afstuderen benoemd tot wetenschappelijk medewerker, daarna studieadviseur en beheerder/secretaris van de vakgroep Engels (acht jaar). Vervolgens vier jaar beleidsmedewerker Centrale Staf van de Universiteit. Hierna vier jaar als hoofd Personeel en Organisatie Centrale diensten. Faculteitsdirecteur ben ik tien jaar geweest, twee jaar bij Wijsbegeerte en acht jaar bij Letteren. Mijn laatste functie was directeur ICT strategie (CIO) rechtstreeks onder het CvB, gecombineerd met de functie directeur beheer Universitaire Bestuursdienst (zes jaar). Daarnaast verschillende bestuurs- en adviesfuncties in management verenigingen; debatgroepen; interuniversitaire ICT etc. Na mijn pensionering zijn wij (ik ben getrouwd met Greet, twee kinderen) in Drenthe gaan wonen, waar het prima toeven is. Niet voor niets heet het Drenthenieren.

Peter Schelleman uit Axel was de hoffotograaf van onze jaargang. Als hij alle negatieven bewaard heeft kan er ook een fotoboek Ypelaar komen.

Ad Schouw (1955-1960)

Scheltinga, Ruud.

Schendel, van, Jan * 14 maart 1939 (..1957..), uit Dussen.

Schendel, van, Sjaan * 9 oktober 1939 (..1957..), uit Dussen.

Schijf, John (..1963..).

Schijven, J.P.M. (1956).

Schijven, J. (1957).

Schoenmakers, Vincent, * Roosendaal & Nispen 30 september 1939 (1952-1959), uit Roosendaal. Groot Seminarie Hoeven 1959-1965, priesterwijding 12 juni 1965, kapelaan te Westdorpe – Sas van Gent 1965-1967, kapelaan te Goes 1967-1973, lid pastoraal team Bergen op Zoom-Oost 1973-1982, voortgezette studies te Nijmegen en Tilburg 1973-1979 ( parttime), deken van het dekenaat Bergen op Zoom 1982-1996, bisschoppelijk vicaris 1996-2000, vicaris-generaal 2000-2012.

Schouten, Ellen.

Schouw, Ad (Adri), * 1943 (1955-1960), uit Hoeven. Nadat ik van de IJpelaar vertrokken was heb ik even van de vrijheid “genoten”. Na militaire dienst ben ik naar Limburg vertrokken, opleiding verpleging, Hogere verpleegschool Nijmegen, getrouwd, kinderen, naar Zeeland, Zierikzee, verhuisd en nu ben ik twee jaar gepensioneerd, nadat ik 25 jaar directeur van een zorginstelling geweest ben. Als hobby zit ik in de gemeenteraad en doe nog wat bestuursfuncties die ik leuk vind, bijv. Zeeuws Orkest.

Schrauwen, R.H.C.G. (Ton) (1956).

Schrauwen, Ruud (-1962).

Schumacher, Gijsbert (Bert), (1960-1963). Na het gymnasium A te Oosterhout (St. Oelbert gymnasium) rechtenstudie (vrije studierichting) en Theologie (moraaltheologie) gestudeerd in Tilburg aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans: Tilburg University) en de Theologische Faculteit Tilburg. In die jaren ook gehuwd (1971), 2 kinderen gekregen, huisman geweest en deeltijd-docent (opleiding Sociale Dienstverlening en Docentenopleiding Verpleegkunde). Van 1978 tot 1983 een aanstelling gehad bij de Theologische Faculteit als ‘wetenschappelijk assistent’. Begin 1983 studiesecretaris (beleidsmedewerker) geworden op het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppenconferentie in Utrecht en in 1986 gepromoveerd in de Theologie op een proefschrift over het recht tot militaire-dienstweigering. Na 20 jaar, in 2003, weggegaan bij het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie en kanselier/studiesecretaris geworden in het bisdom Rotterdam bij toenmalig bisschop Adrianus van Luyn s.d.b. Vanaf medio 2008 met prepensioen en sindsdien actief in het kerkelijk bestuurswerk als vrijwilliger, en intussen ook grootvader geworden. Kortom: ‘kerk en geloof’ zijn nooit ver weg geweest bij mij, iets wat ik toen bij mijn vertrek van Ypelaar absoluut niet bevroed heb.

Schumacher, M.H.H. (Martien) * 25 januari 1942 (1956-1962), uit Raamsdonk, oudere broer van Huub (1956-1961). Kwam in 1956 van Sint Michielsgestel naar Ypelaar, toen het dekenaat Geertruidenberg (waar Raamsdonk toe behoorde) overgeheveld werd van het bisdom Den Bosch naar het bisdom Breda. Na Ypelaar nog drie jaren in Hoeven (twee jaar filosofie en een jaar theologie). Daarna gaan werken bij achtereenvolgens drie gemeenten, te weten Dongen, Standdaarbuiten en Rucphen. Mijn vak was sociale zaken. De verdere studie heeft zich dan ook op het gemeentelijk gebeuren gericht. De volgende cursussen waren daarbij van belang: Gemeente-administratie I, Middelbare Sociale Arbeid, Hogerer Sociale Arbeid, Gemeentelijke financiën en vele praktijkcursussen. In Rucphen werd ik al snel hoofd van de sector sociale zaken en waarnemend gemeentesecretaris. Op het gebied van sociale zaken was ik ook regionaal, provinciaal en landelijk actief. Ik heb er een schitterende tijd gehad. Intussen gepensioneerd en niet meer actief vanaf het 61 ste jaar (VUT en Prepensioen en Pensioen). Plaatselijk ben ik steeds bestuurlijk bezig geweest (schoolbestuur, kerkbestuur, gemeenschapshuis, sociale school, voorzitter commissie sociale zaken Etten-Leur, koorbesturen, afdeling West Brabant Alzheimer Nederland, serviceclub Kiwanis Halderberge, etc.). Getrouwd met Dimph, twee kinderen, Hein en Marjon, en van hen beiden zeven kleinkinderen. Hobbies: tuinieren, kamperen, reizen, golfen, lange afstand wandelen, zingen, etc.

Schumacher, H.A.H. (Huub) * Raamsdonk 1945 (1957-1964). Bijnaam “De Schoem”. Na Ypelaar studeerde hij theologie op het Groot Seminarie Hoeven, Theologische Faculteit in Tilburg en rondde deze studie af met een doctoraalexamen godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Is op 24 oktober 1971 in Raamsdonk priester gewijd door bisschop Ernst van het bisdom van Breda. Was samen met collega Bas Rentmeester actief in het pastoraat van verschillende grote parochiegemeenschappen (o.a. in Dongen en Rijen); legde zich met hem toen extra toe op catechetische samenkomsten rond geloofsverdieping en geloofsvernieuwing. Was in de Brabantse bisdommen vanaf 1990 tot 2000 actief voor de ontwikkeling van parochiecatechese en scholing van vrijwilligers tot medewerkenden in het pastoraat. Zoekt nog altijd sinds 2000 in het Brabantse en ver daarbuiten, in de vorm van cursussen/studiedagen/inleidingen/retraites met vele geëngageerde mensen naar antwoorden op fundamentele vragen rond geloven. Hij publiceerde een aantal boeken, waaronder – met bovengenoemde collega – het vierdelige In gewone taal gezegd (boeken met creatieve vieringen van Woord en Gebed voor alle zon- en feestdagen), schrijft columns voor het blad van de Mariënburgvereniging (voor kritische katholieken) en schrijft maandelijks een bijdrage in De Roerom (Nieuws-, service- en communicatieblad voor mensen betrokken bij kerk en samenleving). Eind 2014 verscheen van hem bij Uitgeverij Abdij van Heeswijk: God wat ben je veranderd … ! Verleidelijke doorkijkjes op geloven. Woont in Elshout in een kleine religieuze leefgemeenschap (samen met zijn broer/broeder Harry en met Bas Rentmeester). Het trio wordt ook wel aangeduid met: ‘het kleinste kloostertje van Nederland’.

Schutter, de, A. (1948), uit Dinteloord.

Schutter, de, Joop (1959).

Schütz, Franklin (1954-1962). Al 53 jaar woonachtig in Engeland. 1968-1977: priester van het bisdom Leeds; 1977-1983: engineering company in Bradford; 1983-1989: Mining company in de Lake District; 1989-1999: eigenaar van “Lei import BV”. In deze jaren hebben we natuurdakleien aan honderden kerken in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland geleverd. Deze Nederlandse firma bestaat nog steeds; 1999-2010: facilitator voor o.a. Kone Escalators, de Engelse voetbalclub Sheffield Wednesday en zeer welgestelde personen die hun ambities verwezenlijkt wilden zien. This was a tough job but very well paid. Hobbies: raconteur, Spaans, wandelen.

Segeren, C.S.H. (Cor) * Made 21-2-1949 (1961-1967). Studeerde psychologie in Michigan en in Nijmegen, daarna voornamelijk werkzaam aan de Hogeschool Nijmegen (HAN), sinds 2014 onafhankelijk consultant.

Seydlitz, J.M.E. (Johan), uit Hulst (1959..1963..). Bijnaam: “De Baron” of “De Ber”.

Siebelink, A.P.B.J. (Guust) * 29 april 1941 (1953-1957..), uit Wouw.

Sins, Annette.

Sio, W.P.M. (Wim) (-1961), uit Bergen op Zoom.

Smeekens, P.A.J.M. (Piet) * 9 juni 1940 (1955), uit Alphen. Heeft vele jaren collega geweest op het PON. Later verder gegaan in de bejaardenzorgplanning. Gehuwd, twee kinderen. Woont in Oisterwijk.

Smisse, van der.

Smit, Roland, * 1956 (1968-1974).

Smit, Rud (-1960). Uit Breda, oudere broer van Willibrord Smit. Na klein-seminarie Ypelaar, groot-seminarie Hoeven. Op 25 juni 1966 priester gewijd, daarna jongerenpastoraat, studentenpastoor Theologische Faculteit Tilburg, pastor in Princenhage, rector van het Nederlands College in Rome, pastor in Bergen op Zoom.

Smit, Willibrord (-1964). Uit Breda, jongere broer van Ruud Smit.

Smits, J.

Smits, P. (1946-), uit Roosendaal.

Smits, Willy, * 1957 (1969-1975).

Smits van Waesberghe, Marc, * 1948 (1960-1966), zoon van de directeur van de bierbrouwerij De Drie Hoefijzers, later Skol. Is werkzaam geweest als bank-directeur. In juni 2001 in Amsterdam overleden.

Smulders, Dré.

Smulders, Lucas (1974).

Snelders, A.A.M. (1963).

Snijders (..1965..).

Soffers, Rinus.

Sommen, Antoon (Toon, Ton) (1956-1963), uit Ulicoten. Hij is nu kunstschilder: www.tonsommen.nl

Sommen, Pieter (1959-1965), uit Breda.

Speet, Ben (1962-..).

Sprangers, Pierre (-1965), uit Dongen. Nu alternatieve arts in zijn geboorteplaats Dongen.

Sprundel, van, C.A.H.J. (Cor) (..1958-1961), uit Roosendaal. Hoofd logistiek bedrijf.

Steen, van, Kees, * 1957 (1970-1973). Na 17 jaar voor de klas te hebben gestaan in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, ben ik in 1996 unitcoordinator geworden op het MBO van het Florijn College te Breda. Sinds 2002 ben ik unitdirecteur van de VMBO afdeling van het Florijn College. Ik ben getrouwd en heb vier dochters.

Stevens, Antoon (1949-1956), uit Bavel. Trappist in Zundert. Overleden.

Steyaart, J. (1951).

Stokkom, van, Th. (1948-), uit Princenhage.

Stoop, Antonius Jacobus Johannes (Ton) * 19 februari 1935 (1948-), uit Klundert. Op 11 juni 1960 priester gewijd. Achtereenvolgens kapelaan in de parochie te Heerle en de parochie te Hank. In 1970 benoemd in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima te Roosendaal. Vanaf 1978 pastoor van de parochies H. Maria Geboorte te Dussen en H. Johannes Nepomucenus te Woudrichem en vanaf 1985 ook van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Hank. Vanaf 1991 tevens waarnemend pastoor van de parochies van Geertruidenberg en Raamsdonk. Vanaf 1993 pastoor in de parochie Breda-Oost en daarbij in 1996 van de Willibrordusparochie te Teteringen. In 2000 ging hij met emeritaat. Na zijn emeritaat heeft hij zich als priester-assistent op verschillende plaatsen ingezet voor het bisdom van Breda. Daarnaast was hij vele jaren actief als bezoeker van emeriti en gepensioneerde pastorale beroepskrachten. Op vrijdag 3 juli 2015 te Breda overleden.

Stoop, A.J.M. (1967-1968). Uit Ulvenhout.

Stuart, Jan (..1963..).

Stuijk, Wilbert * 7 november 1939 (1952), uit Alphen. Gehuwd. Woont in Breda.

Swagemakers, Guus (1954-1960). Hobby: schaatsen. Woont in Apeldoorn.

Swagemakers, Kees (1963-1969).

Swart, Bert * 9 maart 1941 (..1957..), uit Breda.

Sweens, Joep * 3 maart 1938 (1950-1955). Na de Ypelaar naar Beekvliet gegaan, omdat de familie naar Oost-Brabant verhuisde, daarna drie jaar Groot Seminarie in Haaren. In 1960 studie in Nijmegen begonnen (“de overgang was enorm groot”). In 1968 afgestudeerd voor notariaat, daarna in het notariaat gewerkt. Post-doctorale studie fiscaal recht in Tilburg.

T

Taks, Mathijs, * 1959 (1971-1973). Getrouwd, twee kinderen, werkzaam als stafmedewerker in het UMC St Radboud in Nijmegen. Heb na een studie biologie mijn heil gezocht in de logistiek. Eerst in de IT-branche en recent overgestapt naar de gezondheidszorg.

Talboom, Jan, * 5-12-1942 (1955-1959). Gymnasium, militaire dienst, Biochemisch Laboratoriumassitent, Hoofdfunctie: hoofd kwaliteitsdienst bij Coca-Cola Beverages Nederland.

Tetering, van, Hans.

Tetering, van, Martin * 1945 (1959-1960). Ben inmiddels 62, kinderen de deur uit en tot vermoedelijk mijn 64e of 65e in dienst van het NAI (Nederlands Ambulance Instituut) als Locatie-manager van de Ambulance Academie in Hollandsche Rading (vlakbij Hilversum). Mijn echtgenote en ik zijn van plan, als wij gepensioneerd zijn definitief naar Zuid-Frankrijk te vertrekken, waar wij al een aantal jaren bezig zijn een huis te bouwen.

Theeuwes, Kees, * 1947 (1959-1965). Bioloog, verpleeghuisarts, manager. Werk in Breda op Oranjehaeve en Aeneas.

Theunen, A.J.S. (Guus) (1947-), uit Dongen. Heeft Frans gestudeerd en woont tegenwoordig in Frankrijk (Chevigny-Saint-Sauveur).

Theuns, Piet * 26 oktober 1939 (..1957..), uit Hoge Zwaluwe.

Tiggelen, van, Cees * 1946 (1958-1963). Woont in Eersel, lid Direktie Rabobank Nederland. Gehuwd, twee zonen, een kleinzoon. Tennis, golf, vakantie met name wintersport.

Tiggelen, van, Jan.

Tilborg, van, A.J.J.M. (Adri, nu Ad) (1949-1955), uit Baarle-Nassau. Ypelaar heb ik afgesloten met het staatsexamen Gymnasium A. Daarna 4 jaar Groot Seminarie Bovendonk. Toen ben ik er uit gestapt, tot verdriet van sommige familieleden. Daarna 18 maanden verplicht in militaire dienst en daarna wilde ik techniek gaan studeren. Mijn diploma Gymnasium A liet dat niet toe, dus eerst staatsexamen Gymnasium B gedaan. Van 1961 tot 1967 Technische Hogeschool Eindhoven, daarna 25 jaar gewerkt bij de Ontwerp Afdeling van Hollandse Signaalapparaten (tegenwoordig: Thales) in Hengelo. Daarna nog 8 jaar als ZZP’er bij dezelfde club. Ik ben getrouwd geweest van 1967 tot 1998, ik heb een zoon en een dochter, 4 kleinzonen en 1 kleindochter. Ik heb dus iets opmerkelijks gedaan. Vrijwel alle mensen die “uitgestapt” zijn, zijn leraar geworden of hebben iets maatschappelijks gedaan. Ik heb dus voor de harde techniek gekozen. Sterker nog, militaire techniek, en daarin High Tech.

Tilborg, van, Jan (1959), uit Breda.

Tilburg, van, H. (-1962), uit Ulvenhout.

Tilman, R. (1947-), uit Breda.

Timmermans, J. (1959-..)

Timmermans, Rini (1951).

Trommelen, J. (1948-), uit Oosteind.

Tuinstra, Mirre (1971).

Tuytelaars, Remi.

U

Uitdehaag, Adri (1956-1964). Na Ypelaar nog even met de gedachte gelopen om een paar jaar bij de Internationale Bouworde te gaan werken. Ik had daar al een drietal vakanties bij gewerkt. Uiteindelijk toch niet. Dus toen verplicht in militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht. Na een training op Ypelaar stelt militaire dienst ook niet zo veel voor, en ik heb dan ook zonder moeite de rang van soldaat eerste klas bereikt. Voor zover ik wereldvreemd was, was dat na 18 maanden zandhazen wel over. Daarna sociologie gestudeerd in Tilburg. Er waren daar veel oud-seminaristen en zeker niet alleen van Ypelaar. Na een korte aanloop elders, tot mijn pensioen werkzaam geweest bij Cosun (Suiker Unie) op de afdeling personeelszaken. Ik bemoei me nog steeds met het pensioenfonds van Cosun. Getrouwd, 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Woont nu in Hoeven.

Uitterhoeve, Wilfried, *1944 uit Kuitaart. Studeerde geschiedenis in Nijmegen. Actief in studentenvakbeweging in Nijmegen. Een der oprichters van uitgeverij SUN in Nijmegen. Kent verschillende historische publicaties. Zie uitgeverij Vantilt en website https://www.vantilt.nl/auteurs/wilfried-uitterhoeve

Unen, van, Koos (-1962), uit Etten-Leur.

V

Vallen, R. (1968). Uit Beesel.

Vallen, T. (1968). Uit Beesel.

Veeken, van der, Jac. (1943-), uit Baarle-Nassau. Priester gewijd, uitgetreden.

Veld, op het, Gerard * 1946 (1958-1965), uit Breda. Studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen. Na afstuderen even in dienst gezeten, maar al snel kreeg ik een volledige betrekking in Deurne. Na ongeveer 2 jaar ben ik aangesteld aan de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG), waar ik leraar Frans was én dekaan VWO. Naast mijn werk was ik muziekjournalist bij De Gelderlander van 1974 tot 1991 en lid van diverse besturen in de culturele sector. Momenteel ben ik nog bestuurslid artistieke zaken van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSVK) en geef ik cursussen “Luisteren naar Klassieke Muziek” en lezingen over hetzelfde onderwerp. https://www.nsvk.net/over-ons/

Velthoven, Jan van, * 1949 (1961-1968). Uit Hank. Neerlandicus, uitgever, publicist, bestuurder. 1976 doctoraal moderne nederlandse letterkunde en filosofie universiteit Nijmegen. 1977 stafdocent AOC Dordrecht. 1978-1979 uitgever vo Malmberg. 1979-1981 hoofd vo Malmberg. 1981-1986 adjunct-dir. Malmberg. 1986-1992 uitgeefdirecteur Malmberg. 1992-1998 algemeen directeur Malmberg (malmberg.nl), divisie Educatief VNU (vnu.nl) en voorzitter GEU (nuv.nl). 1998 tot heden zelfstandig publicist, adviseur en bestuurder, lid Raad van Toezicht SLO (slo.nl), SEDON, Kennisnet (kennisnet.nl), lid RvA AOG/universiteit Groningen (aog.nl en comeniusleergang.nl), bestuur Theaterfestival Boulevard (secr.) (festivalboulevard.nl), BosseNova (secr.) (bossenova.nl), Erasmusprijsfestival (secr.), SVMHK (vz.) (museumhetkruithuis.nl), Artosteron (vz.), Stichting AidsCare (lid) (aidscare.nl). Ongehuwd, geen kinderen, woont in zesweekse afwisseling op Landgoed de Pettelaar in Sint-Michielsgestel en Chateau Dale (3101 Bamlabang/Chonburi) in Thailand.

Ven, van der, J.A. (Hans) * 22 november 1940 (1953-1959 ?), uit Breda. Studie filosofie en theologie in Hoeven en Nijmegen en promoveerde in Nijmegen op Schleiermacher. Hans kende een academische loopbaan. Uitvoeriger info op https://www.johannesvanderven.nl/?page_id=52

Veraart, Anneke (1969).

Verburg, C. (1948-), uit Breda.

Verdaasdonk, N.A.J. (1961).

Verdaasdonk, René [Rini], * 1951 (1963-1970). Uit Prinsenbeek. Na studie rechten in Tilburg, de verpleging ingegaan, in 1977. Als oncologie-verpleegkundige per 1 april 2011 voortijdig gestopt, toen mij de verzorging te zakeljk en daarom te zwaar werd. Ben nog steeds single, wat me eigenlijk wel bevalt, omdat ik niet beter weet. Mijn weinige relaties – homosexueel – zijn nl. steeds op niets uitgelopen en ik vind het wel prima zoals ik nu leef, in alle vrijheid !!

Verdiesen, Hans (1968-1975). Studeerde bedrijfseconomie, werkzaam bij de RABO West-Brabant.

Verdonk, H.P.M. (1965).

Verdult, Jan (..1953-1955..)

Verdurmen, Karel (1969).

Vergouwen, H.H.P. (Herman) (1955-1961), uit Etten.

Verhaegen, A.J.O. (Alouis) (1949-1956), uit Graauw. Priester gewijd voor het bisdom Breda in 1963. studeerde later theologie in Tilburg (?). Later: Pauselijke Missiewerken en Apostolaat des Gebeds (Nijmegen) en pastor van de Gertrudisparochie Bergen op Zoom. Overleden.

Verheijen, Albert, bijnaam: “Paasei”. Studeerde pastoraaltheologie in Nijmegen. Docent levensbeschouwing, † 18 juni 2008.

Verheyen, K. (1956).

Verheyen, Sjef (-1965), uit Alphen. Ging na Ypelaar werken op het gemeentehuis in Chaam.

Verhoeven, Jose (1969).

Vermaat, Hans (Johannes Jacobus Aloysius Maria), * 1945 (1957-1963), geboren op 26 maart 1945 in Stampersgat. In de vijfde klas van de lagere school naar de “broeders van Huybergen”, daarna het klein-seminarie Ypelaar van het bisdom Breda, in 1963 diploma gymnasium B. Bijna drie jaar filosofie en theologie aan het groot-seminarie Bovendonk in Hoeven, daarna werd het werken en studeren in de accountancy. In 1980 “manager” in de jeugdhulpverlening. In 1973 getrouwd, zes kinderen. In 1998 uit elkaar. In 1987 burn-out, waarna via WW en ZW in de WAO. In 1999 de pelgrimsroute gelopen van Le Puy-en-Velay naar Santiago de Compostella, daarna nog meerdere “pelgrimsactiviteiten”. In 2000 aan de RuG (Rijks Universiteit Groningen) studie Romaanse Talen en Culturen. Nu, vader van zes kinderen, en grootvader van tien kleinkinderen. Woont nu in Groningen. – www.hansvermaat.nl.

Vermeer, Adrianus Cornelis Maria (Ad), * Alphen en Riel 31 december 1945 (1958-1965). Na Gymnasium B op Ypelaar behaald in 1965, studie bouwkunde aan de HTS in Tilburg (1965-1969), zestien maanden militaire dienst, verbindingsdienst (1969-1970), bouwkundig calculator bij Albouw Breda (1971-1976), bij Wilma Tilburg (1976-1981), bij Bredase Beton- en Aannemingsmaatschappij BBL (1981-2002), als hoofdcalculator civiele bouw bij BAM (2002-2008), en in 2008 met vervroegd pensioen. In 1971 getrouwd met Marianne Verheijden uit Rijen, Vier kinderen, twee zonen en twee dochters. Marianne overleden op 28 mei 2015. Sinds 1974 woonachtig in Bavel.

Vermeer, J.

Vermeeren, Ton, * 1948 (1961-1969). Studeerde bouwkunde.

Vermeeren, A.A.M. (1966).

Vermetten, Twan (Antoine) (1967-1974). Erg goede herinneringen aan de Ypelaar. Conservatorium Klassiek gitaar gedaan, nu werkzaam in de ICT, en woonachtig op Curaçao. Ken nog steeds de het Franse volkslied (thanks Toon) en als strafwerk bladzijde 9-10 van het geschiedenisboek.

Vermeulen, H. (1948-), uit Breda.

Vermeulen, Henk, * 1950 (1962-1964).

Vermeulen, Rob, * 1955 (1967-1969).

Vermeulen, Wim (..1960..).

Vermunt, A. (1948-), uit Roosendaal.

Vermunt, Adri (Ad) (1950-1956), uit Roosendaal, priester gewijd 16 juni 1962.

Vermunt, Domien, * 1949 Etten-Leur (Ypelaar 1961-1968). Is daarna rechten gaan studeren in Nijmegen.

Vermunt, M.C. (Rinus) (-1961), uit Prinsenbeek.

Rinus Vermunt uit Prinsenbeek is nog op Bovendonk geweest. Daarna is hij onderwijzer geworden. Rinus had een oom die Trappistenbroeder was in Westmalle. Samen gingen wij op de fiets daar op bezoek. De oom was al hoogbejaard. Hij gaf ons een rondleiding ook langs de brouwerij. We eindigden in het kippenhok waar Broeder Petrus de zorg voor had. Onder een zinken emmer haalde hij een paar flesjes trappist en een paar mooie glazen. “Heb ik van broeder brouwer. Je moet je bezoek toch wat kunnen presenteren”, zei hij. Daar heb ik de eerste trappist in mijn leven gedronken, niet de laatste (Ad Schouw, 1955-1960)

Vermunt, Ton, * 1948 (1960-1966). Sociale Academie en uiteindelijk terecht gekomen in wereld van de muziek. Muziekpodium Paradox te Tilburg. Overleden in 2013.

Verschuren, Ben, * 1945 (1957-1964). Van 1964-1967 Groot-Seminarie Hoeven. Daarna 18 maanden in militaire dienst als telegrafist. Van 1969-1972 Pedagogische Academie in Etten-Leur. Deze opleiding wel met goed gevolg afgerond. Van 1972-1990 zeer actief in het basisonderwijs, maar na een heftige burn-out afgekeurd. De draad weer opgepakt als free-lance educatief auteur, met name werkzaam voor educatieve uitgeverijen. Mijn loopbaan beëindigd als free-lance docent op de Pabo te Breda. Momenteel met pensioen, vooral actief in de muziek.

Vervaet, F.

Vervaet, Willy, uit Sas van Gent * 3 april 1931 (1945-), priester gewijd 23 mei 1959. Pastoor van Axel en Veeken Zuiddorpe. Overleden 8 mei 2016.

Ververs, Jacques (1949-195?), uit Zundert. Priester gewijd 1962. Uitgetreden. Daarna werkzaam bij de gemeente Breda. Woont in Roosendaal.

Vincenten, Jan * 2 mei 1941 (..1957..), uit Breda.

Voermans, Govert (1968).

Voesenek, Ad(ri), * 1948 (1960-1968, vanaf 1965 extern). 1969-1970, militaire dienst bij de pantsergenie in Wezep, 1970-1974 studie HTS-elektrotechniek in Breda; 1974-1994: als software engineer bij Philips betrokken bij de ontwikkeling van CT en MRI scanners; 1994-2013, docent informatica op Avans Hogeschool te Breda; sinds 2013 met pensioen.

Voesenek, Hans, * 1956 (1969-1975). Na het gymnasium in Breda scheikunde gestudeerd in Eindhoven. Nu ruim 25 jaar getrouwd, een zoon en een dochter. Werk bij een chemisch bedrijf in Breda en woon ook in Breda.

Voesenek, Rian (1959).

Voeten, Ben (1969).

Voeten, Jan (..1964-1966..), uit Roosendaal. Op 18 mei 1986 priester gewijd voor het bisdom Breda. Hij gaf het arbeidspastoraat in het bisdom Breda een gezicht.

Voeten, Piet (..1957..).

Voets, A. (Bert) (1948-..1953..), uit Bergen op Zoom.

Vollebregt, John (1974).

Vonken, Peter (1957-1965), uit Breda. Woont in Deurne.

Voorbraak, A. (1948-), uit Steenbergen.

Vos, Arnold * Roosendaal 29 augustus 1941 (1954-1957). Na de Latijnse School van de Norbertijnen in Heeswijk en een jaar Europa-Seminarie in Maastricht, theologie-opleiding in Wenen. Daarna gewerkt bij de Sociale Dienst in Bergen op Zoom. Woont in Bergen op Zoom.

Vos, Cees (1950-1956). Priester van het bisdom Breda. Overleden.

Vos, Piet (1956-1960?).

Vriens, Piet * 1942 (1957-1963), uit Bergen op Zoom. Veel klasgenoten vierden in de jaren 1960 in Bergen op Zoom carnaval, waarbij het huis van Piet’s ouders het verzamelpunt vormde. Piet heeft ook in Wenen gestudeerd vanuit het Europa Seminarie van Jan Dellepoort. Hij is op 22 juli 2014 in Amsterdam overleden.

Vromans, Kees (..1968..).

W

Wagemakers, Simon (..1961..).

Wamsteker, Adri (1950-1954).

Weert, de, Jan (1954-1960). Arts in verpleeghuis. Woont in Meppel.

Wees, van, Herman * 1955 (1961-1969).

Wees, van, Herman (1974).

Weijers, Marcel, * 1950 (1962-1968). Uit Breda.

Weterings, C.B.A.M. (1966).

Wezel, van, Jan, broer van Toon van Wezel. Later hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Tilburg. Overleden Goirle 23 april 2010.

Wezel, van, A. (1948-), uit Huybergen.

Wezel, van, Toine (1952-..).

Wezel, van, Wim (1959).

Wiel, van de, Frank (1974).

Wietmarschen, van, Herman, * 1954 (1967-1973). Na het gymnasium (ik was “extern” en toen ik mijn diploma kreeg waren we formeel al onderdeel van de Newman-Scholengemeenschap, maar op het diploma stond nog wel “gymnasium IJpelaar” ) heb ik de KALO (Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in Tilburg gedaan, daarna enkele jaren als gymnastiekleraar gewerkt en toen bij de afdeling sportzaken van de gemeente Breda aan het werk gegaan. Sindsdien (ruim 33 jaar geleden) in verschillende functies bij de gemeente Breda gebleven en daar werk ik nu nog steeds. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en woon al mijn hele leven (op een paar jaar na) in Breda.

Wijk, van, Gerard * 3 september 1940 (1952-1959), uit Wouw.

Wijmen, van, Frans, uit Breda.

Frans van Wijmen is hoogleraar Rechten geworden in Maastricht. Hij schreef een proefschrift over de ondernemingsraden en recht. Hierover hield hij lezingen in het land. Zodoende ontmoette ik hem. Was heel bijzonder hoe hij vanaf zijn katheder en ik vanuit de zaal oogcontact met elkaar kregen. Na afloop waren we weer heel even die kleine jongens van de Ypelaar.

Ad Schouw (1955-1960)

Wijmen, van, Vincent. Overleden.

Wijtvliet, Cor, * 1954 (1966-1973).

Wildenberg, van den, Boudewijn (..1966-1968). Uit Hellendoorn.

Willekens.

Willemse, Gerard (-1963), uit Oosterhout.

Wit, de, C.A.M. (Kees), * 1946 Zevenbergen (1959-1965). Is getrouwd, heeft twee kinderen en zes kleinkinderen. Is na Ypelaar nog twee jaar naar het Groot-Seminarie in Hoeven gegaan. In 1967 studie psychologie aan de (toen nog) Gemeente Universiteit van Amsterdam. Is na afstuderen in 1973 als psycholoog-kinderpsychotherapeut gaan werken op Kliniek voor Kinderpsychiatrie van De Klokkenberg in Breda. In 1985 gepromoveerd op een proefschrift over Depressie bij Kinderen. Daarna werkzaam als universitair hoofddocent ontwikkelingspsychopathologie aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen. Meerdere publicaties sindsdien. Daarnaast sinds 2000 samen met echtgenote een eigen praktijk voor psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en het gezin in Breda. Met pensioen in 2010. Sinds die tijd actief betrokken bij de bouw van een school voor speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen en een centrum voor psychologische hulpverlening aan getraumatiseerde kinderen en hun ouders in het zuiden van India.

Wit, de, Kees * 1953 (1965-1971).

Wit, de, Leo (1967-1969). Overgekomen uit Wernhoutsburg.

Withagen, Kees. Hoogleraar econometrie in Tilburg en aan de VU.

Wolf, de, Kees (..1963..-1966), uit Breda.

Wouters, Gerrit * 2 februari 1932 (1946-), uit Hulten, priester gewijd 23 mei 1959. Overleden 16 april 2005.

Wouters, J. (1948-), uit Oosterhout.

Z

Zagers, J.H.J.M. (Johan) (1969).

Zande, van der, Jan (-1965), uit Nispen.

Zee, van der, Jos (..1958..1963..).

Zeijl, van, A.M.

Zom, Peter, * 1951 (1963-1967). Na de lagere school heb ik 4 jaar seminarie (De IJpelaar, Nieuw-Ginneken (Breda), gedaan. De meisjes in de ouderlijke straat zetten een rem op de ambitie om paus te worden. Naar de MULO, diploma gehaald + Middenstandsdiploma. Daarna nog naar de kweekschool (Het Withof in Etten-Leur). Nu, al die studie is aan mij niet besteed geweest, want toen ik in de eerste grote vakantie na de lerarenopleiding met een broer, die vrachtwagenchauffeur was, weleens meereed, was ik verkocht: dit wilde ik ook! En zo geschiedde! Ik rij nu met een grote truck met oplegger door de hele Benelux. In mijn vrije tijd zit ik regelmatig achter de computer. Verder ben ik 24 jaar getrouwd geweest, maar nu gescheiden (een typische chauffeurskwaal). Aan dat huwelijk heb ik twee kinderen overgehouden, een meisje en een jongen.

Zon, van, Ad (-1964).

Zuijdwijk, Pieter, * 1957 (1969-1972).

Zwart, Bert. Studeerde rechten. Rechter geworden (†).

[1] Analecta bisdom Breda 17 (2003), p. 51-52.

[2] De vermoedens waren waarschijnlijk gegrond op de vele brieven die ik schreef vanuit het groot- naar het klein-seminarie aan en over onbeantwoorde en onbeantwoordbare liefdes. Niet dat ik geloof dat die brieven werden geopend, maar het feit van de frequente correspondentie alleen al zal verdacht zijn geweest. Achteraf zie ik me als hulpeloze achttienjarige die met zijn homoseksualiteit geen raad wist maar die toch, althans in woorden, wilde uiten, en tegelijkertijd niet het perspectief op priester worden wilde prijsgeven, omdat dat toch zijn vaste baken bleef. Overigens reikte de arm van Ypelaar als hoeder van de zeden ver: toen ik bij de Augustijnen intrad, kwam er een waarschuwing uit die hoek. De Augustijnen zijn daar verstandig mee omgegaan, al hielp daarbij wel dat ik ontkende homoseksueel te zijn.

 

Een gedachte over “Leerlingen

  1. Jan Braun (1950-1956). Heeft het hele boek van Prof. Dellepoort (promotie !) De priesterroepingen in Nederland uitgetypt. Was “drukker” van de Keten (krantje) en is enkele jaren voorzanger geweest van de Schola Cantorum. Is nu dirigent van een parochieel gregoriaans koor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *