Internaat

Het hoofdstuk over het Internaatsleven op Ypelaar kunt u hier downloaden: BOEK YPELAAR 6 INTERNAATSLEVEN AVG proof

Een klein-seminarie is niet alleen een onderwijsinstelling, niet alleen een huis van spirituele en religieuze vorming, maar ook een internaat, dat wil zeggen een leefgemeenschap.

Het internaatleven op de Ypelaar was zeer rijk, strikt en vooral zeer gedisciplineerd. Allereerst was daar de dagorde: ’s morgens in alle vroegte om half 7 opstaan, kop onder de koude kraan, naar de kapel voor het ochtendgebed, de meditatie door de regent en de H. Mis, ontbijt, en om kwart voor 9 begonnen de lessen. Na het middageten en een korte pauze, heel de middag lessen. Wij gingen van het ene klaslokaal naar het andere in volledige stilte. ’s Avonds van 5 tot kwart over 7 studie in de studiezaal. Avondeten, daarna even recreatie (pianospelen, lezen), ’s avonds weer studie, avondgebed in de kapel, en naar bed. Alles uiteraard in volledige stilte.

Buiten de studie- en onderwijstijden was er een zeer rijk ontspannings- en cultureel leven.

Reglement 1958-1959

 1. Er mag van seminaristen verwacht worden dat zij iedere week biechten.
 2. Er worden geen boeken, tijdschriften of dagbladen in het seminarie gebracht zonder dat deze worden goedgekeurd door een der leraren.
 3. Alle studieboeken moeten in behoorlijke staat gehouden worden, bijzonder die welke eigendom zijn van het seminarie. In deze laatste mag niet worden geschreven, tenzij met verlof van de leraren.
 4. Het is verboden met de handen in de zak te lopen (ook met één hand).
 5. Binnen het gebouw mag men niet hollen.
 6. Men werpt geen afval op de grond (ook niet op de speelplaats).
 7. Men raakt niet met de handen en voeten aan de muur.
 8. Het is streng verboden anders dan op de normale wijze brieven binnen of buiten het seminarie te brengen.
 9. De twee laagste klassen mogen niet roken.
 10. In de tekenzaal wordt niet gerookt en worden geen ramen opengezet.
 11. Het bezit van eetwaren is verboden.
 12. Op wandeldagen moet ieder zorgen een vast plan te hebben voor de besteding van de vrije middag, zodat men dit aan tafel kan opgeven. Men mag slechts één middag in de week doorbrengen in de toneelkelder.
 13. De vier hoogste klassen mogen gaan wandelen in groepjes van niet minder dan drie en niet meer dan vijf. Het is streng verboden zonder voorafgaand verlof iets te kopen of ergens binnen te gaan, tenzij in kerken en openbare gebouwen.
 14. Kaartspelen is alleen geoorloofd op wandeldagen of wanneer men daartoe uitdrukkelijk verlof krijgt.
 15. Voor de spelen op zondagavond moet men zich verkleden tijdens het eerste kwartier na de Vespers en het laatste kwartier vóór de refter. Men zorgt tijdig beneden te zijn.
 16. Men mag tussen twee vakanties eenmaal bezoek ontvangen en eenmaal per trimester naar huis gaan. Dit laatste kan gebeuren op dinsdag en vrijdag na twee uur en op zondag na de hoogmis, doch niet op de sluitingsdag van de retraite, op vastenavond of op eerste pinksterdag. Men behoort minstens één dag tevoren verlof te vragen aan één der surveillanten. Op zondagen en feestdagen mag men geen bezoek ontvangen tenzij in de voormiddag na voorafgaand verlof. De leerlingen moeten er zelf voor zorgen dat het bezoek op tijd wordt beëindigd.
 17. Wanneer het nodig is een familielid buiten de bezoekuren te spreken, dient dit kort te geschieden en niet in de spreekkamer. Er mag dan niet worden gerookt.
 18. Was moet niet worden afgehaald op de slaapzaal, maar moet beneden worden klaargezet in de vestiaire.
 19. Het is verboden te spreken op de trappen van de slaapzaal vanaf de klassengang, in en bij de toiletten.
 20. Er wordt gezwegen bij het verlaten van de studiezaal, klas, refter en kapel, tenzij bij het begin van een recreatietijd.
 21. Er wordt gezwegen zodra er gebeld wordt voor studie, les of godsdienstoefening.
 22. Wie ergens aanmerkelijk te laat komt moet zich melden.
 23. Wie uit klas, studiezaal of refter wordt verwijderd, dient zich zo spoedig mogelijk te melden bij de Regent.
 24. Wie schade heeft toegebracht aan een der eigendommen van het seminarie, moet zich zo spoedig mogelijk melden bij de surveillant.
 25. Het is streng verboden iets te kopen door bemiddeling van medeleerlingen of personeel.
 26. Het is streng verboden het klasseboek in te zien.
 27. Niemand mag in de chambrette van een ander komen.
 28. Niemand mag de lessenaar of het kastje van een ander openen.
 29. Niemand mag zonder verlof in het kamertje van de portier komen, op de zolder, in de lift, in de keuken of in een der kelderruimtes. Ook niet tijdens het bezoek.
 30. Niemand mag in de moestuin komen. Ook niet tijdens het bezoek.
 31. Niemand begeeft zich naar de voorbouw, naar de slaapzaal (ook niet op de vrije middagen), naar de studiezaal, naar de klassen, naar de pianokamers of naar de toneelkelder zonder daartoe bekomen verlof.
 32. Naar de voorbouw begeeft men zich langs de trap bij de natuurkundeklas. Naar de eerste verdieping gaat men in geen geval langs de traptorentjes.
 33. Naar de toneelruimte en de pianokamertjes begeeft men zich alleen langs de trap in de refter.
 34. Het is verboden op de slaapzaal bloemen en planten te hebben. Ook wijwaterbakjes zijn niet toegestaan.
 35. Het is verboden schoenen met ijzerbeslag te dragen.
 36. Op de aanplakborden mag men niets bevestigen tenzij na uitdrukkelijk verlof van een der surveillanten.
 37. Het is verboden het schakelbord op het toneel te bedienen zonder uitdrukkelijk verlof.
 38. Het is aan de leerlingen verboden de telefoon te gebruiken.

Familiebezoek

De seminaristen mochten één keer per trimester een “weekend” naar huis. Een “weekend” betekende zaterdagmiddag weg en zondag voor de Vespers weer terug. Bezoek van thuis was slechts één middag per trimester toegestaan. Maar vanaf 1965, toen ook externen werden aangenomen, mochten de leerlingen iedere week naar huis.

familiebezoek-ypelaar

Verkennerij Er werd op de Ypelaar aan verkennerij gedaan. We hadden een lokaal onder de recreatiezaal, dat van buiten via een trapje naar beneden toegankelijk was. Er waren twee leeftijdsgroepen: Verkenners (12-17 jaar) en Voortrekkers (17 jaar en ouder).

verkennersdag-1963

Verkennersdag 1963. V.l.n.r. de priesterleraren / aalmoezeniers Van Gool, Van Bilsen, Van Beek, Claessens, en de hopmannen Kees Bakx, Huub Schumacher (foto archief Cor Luijsterburg).

De Schola Cantorum De Schola Cantorum verzorgde de gregoriaanse gezangen in de zondagse hoogmis en de vespers. Zij stond onder de leiding van priesterleraar Kuypers. Aan repetities werd een substantieel deel van de ochtendrecreatie opgeofferd. Met de Schola van de Ypelaar gingen wij ook wel eens zingen op het woonwagenkamp Driekoningenoord. Wij zongen zelfs regelmatig bij de mis op de tuchtschool Den Hey-Acker. Als brave jongens van het Klein-Seminarie, bovendien van goeden huize, gingen wij de pre-conciliaire latijnstalige gregoriaanse mis zingen bij de ontspoorde jeugd in de tuchtschool, waar heel wat toekomstige criminelen tussen gezeten moeten hebben ….

Muzikale vorming Wie wilde kon pianoles krijgen, van meneer van Steenbergen. Sommigen deden er ook orgelles bij, met Kuypers als docent. We gingen ook regelmatig naar Breda, naar concerten van het Brabants Orkest.

Knutselen Op de zolder van het voorgebouw, boven de kamers van de leraren, was een knutselruimte. Daar werd getimmerd, gezaagd, geverfd.

Sociaal werk Sommigen deden sociaal werk, bijvoorbeeld jeugdwerk in het woonwagenkamp Driekoningenoord.

Sport Ook buiten de reguliere gymnastieklessen werd gesport. Populair waren de voetbalwedstrijden. En schaatsen op de vijver. Ieder jaar was er een sportdag, die eindige in een wedstrijd “spuitbal”.

schaatsen-ypelaar sportdag-ypelaar-spuitbal sportdag-ypelaar-verspringe sportdag-ypelaar-kogel

  Toneelopvoeringen Er werd op Ypelaar veel gedaan aan toneel. De leerlingen zelf voerden toneelstukken op, in de jaren 1950 onder regie van Piet Dircken, een onderwijzer. Men ging ook naar het theater in Breda. Ten tijde van regent De Lepper kregen de seminaristen een abonnement op toneelopvoeringen in Breda en concerten door het Brabants Orkest. Op het seminarie zelf werden ook stukken opgevoerd door professionele groepen. Ooit was er zelfs een toneelgroep uit Frankrijk die een stuk opvoerde in het frans.

Films Soms werd in de recreatiezaal een film gedraaid. Zo zagen we: Les vacances de monsieur Hulot, en: Don Camillo.

Cabaret Het cabaret was een waar festijn, waar we onze creativiteit kwijt konden. De klas die de eerste prijs van het cabaret won, kreeg een etentje aangeboden, waar ook regent De Lepper aanzat.

cabaret-III-b-repetitie-op-

Cabaret-repetitie van klas III B.

diner-15-maart-1959

Diner 15 maart 1959 (tweede van rechts op de voorste rij is regent De Lepper)

cabaret-III-b

Diner voor 1e prijs voor cabaret, klas III B (Régis de la Haye, 3e van links). Bijna iedereen rookte als ketters.

Leerlingenblad “De Keten” Er was een leerlingenblad, “De Keten” genaamd. Maar er was geen persvrijheid. Ieder nummer moest bij de Mina door de censuur voor het imprimatur.

Academie Bij de Academie hielden de leerlingen om de beurt een wetenschappelijke lezing. Soms over een maatschappelijk onderwerp, soms over een boek dat men gelezen had of over een bekend iemand.

Flessenfeest Het “Flessenfeest” was het jaarlijkse uitstapje. Niemand kent meer de oorsprong van de benaming van dit feest. Het was een jaarlijkse gebeurtenis, maar er was geen vaste datum. Meestal viel het Flessenfeest in juni. De datum werd ieder jaar een dag tevoren aangekondigd. Men ging dan met de klasseleraar naar een ontspanning. Voor de jongere jaren waren dat de Warande, de Prinsenplassen, of het Kadettenkamp bij Teteringen. Voor de hogere jaren waren de uitstapjes meer educatief, bijvoorbeeld het laboratorium van het Ignatiusziekenhuis, maar eindigden ook wel in de Warande… flessenfeest-Bosbad-Hoeven-

Flessenfeest 1959, Bosbad Hoeven. Dit is heel de toenmalige 2e klas, met midden in meneer Brouwers, de klasseleraar van 2 A. De foto werd gemaakt door meneer Ysebaert, klasseleraar van 2 B.

Sinterklaasfeest Als gymnasiasten zongen wij heel trots met Sinterklaas ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ in het grieks en het latijn.

Δια δενδρων ἡ σεληνη ἁλις φιλοι θορυβου,

Ἠλθεν ἑσπερα ἡ κλεινη, ἑσπερα Νικολαου,

Παλλεται καρδια δη, τινι πεμμα τινι μη (2 x).

Luna splendet per arbusta, sanctum sit silentium,

Vester est, quo expectamus Nicolaum dominum,

Palpitans cor rogitat, donum dat an puniat (2 x).

nieuwe-gymzaal-9-maart-1959

Nieuwe gymzaal 9 maart 1959, met gymleraar Jan Schets (links)

flessenfeest-1959-wip

Flessenfeest 1959. Op de wip: Willy de Booy (achter), Régis de la Haye (voor).

blije gezichten archief janus roovers (1953-1955) (Custom) ontspanning op de speelplaats archief janus roovers (Medium) voetbalteam archief janus roovers (Medium)  

Blije gezichten. Foto’s uit het album van Janus Roovers (1953-1955)

Een gedachte over “Internaat

 1. Ook ik heb op dat seminarie gezeten en wel van september 1958 tot 1962.

  Ik ben benieuwd om meer gegevens en foto’s uit die periode te zien.

Laat een reactie achter op Frans Baeten Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *